Blomqvist / Nettauksjon / 50 Mest viste objekter / Framskap

Nettauksjon

Objektnummer 127722-2
Utstilt Utlevert
X

Følg objektet

Dersom du ikke er registrert kan du følge objektet på e-post. Dersom du registrerer deg kan du velge om du ønsker å bli varslet på mail eller kun på din medlemsside. Du kan registrere deg her. Du vil bli varslet 24 timer før auksjonen er over og når det blir avgitt første bud.

Varslingsinnstillinger dersom du ikke er medlem

Bli medlem

Varslingsinnstillinger for medlemmer

Objektet vil registreres på min side. Velg mellom følgende varsling i tillegg:

Framskap

 • Tilslag

  40 000 NOK

  Vurdering 60 000 - 80 000 NOK

  Auksjonen er avsluttet

  Slutt 24.09.2019 20:12

  Objektet kan ikke sendes i posten

English description

Framskap

Fåberg/Nedre Gudbrandsdal. Rokokko. Anno 1765. Trolig rosemalt av Peder
Fredrikssønn Kastrud (1732-1799).

Furu. I to deler. Konstruksjon i barokk utførelse, ca år 1740/50. Rikt formet og utstyrt med profilert listverk og likeknekte speilfyllinger på doble dører oppe og nede, samt fallem i spranget i senter. Datering 1765 på rød bunnfarge på firpas fylling i senter på lemmen.

Overskap innredet med en hylle og fire båser på hver sin side. Delvis fungerende lås. Interiør med skjerekke bak fallem i senter. Delvis fungerende lås. Underskap innredet med tre hyller. Manglende lås. Én nøkkel medfølger.

Skrog malt i prøysisk blått, med fronten heldekket av rikt rosemalte rokokkoracailer, skjellornamenter, akantusranker, blomster og bladverk i blånyanser. Delvis marmorert listverk og engelsk rød staffering omkring speilfyllinger. Speilfyllinger oppe med rester/svakt tydelige figurmotiver med engel og kjerub. Trolig bibelske allegorimotiver. Rødlige nyanser mot hvit bunnfarge.


PEDER FREDRIKSSØNN KASTRUD
Rosemaler og treskjærer. Peter Kastrud var blant de tidligste rosemalere i Gudbrandsdalen og Østerdalen, en formidler av malerfaget fra byhåndverket til bygdene på linje med Peder Aadnes. Som treskjærer utførte han flere kirkeinteriører. Han skar først en tradisjonell akantus, men etter hvert ble hans skurd sterkt preget av rokokkostilen.

Familie og oppvekstmiljø forklarer et stykke på vei at en bygdegutt på 1700-tallet kunne nå så langt som han gjorde. Faren var sersjant; da han døde, flyttet Peter til sin gudfar, den tyskfødte kaptein Claus Oldach i Ringebu. 18 år gammel ble han korporal, en respektert og lønnet stilling. Han kalte seg Peter Sundsted, et navn som signaliserte sosial oppdrift. I Ringebu må Peter ha vært inkludert i det kondisjonerte miljøet, med offisers- og prestefamiliene Kraft og Irgens i spissen. Alt tyder på at de støttet ham når det gjaldt f.eks. utdanning og oppdrag. Det finnes imidlertid ingen kilder som forteller om hvordan han fikk opplæring som maler og treskjærer. Sosial posisjon og økonomisk trygghet var knyttet til eiendom. 1759 kjøpte Peter gården Øvre Segelstad i Fåvang. 1766 flyttet han til hjembygda Fåberg, hvor han bygslet Kastrud og tok navn etter gården.

Peter Kastrud hadde lært malerfaget før 1755; det året dekorerte han kirken i grannebygda Fåvang. Som dekorasjonsmaler hadde han et bredt virkefelt. I Sør-Gudbrandsdalen dekorerte han skap og kister. I Østerdalen finnes det dessuten flere romdekorasjoner etter ham, bl.a. daterte arbeider fra tiden mellom 1761 og 1782. Han malte figurscener, noen ganger etter mønsterstikk, og landskap med trær og bygninger, ranker og blomster, rocailler og andre dekorasjonsmotiver. Ofte brukte han marmorering. Det var muligens han som dekorerte Røros kirke 1784. I Østerdalen ble han regnet som den viktigste og antakelig første formidler av rokokkostilen. Både der og særlig i Sør-Gudbrandsdalen hadde han en krets av yngre malere omkring seg.

Kastruds første arbeid som treskjærer var sannsynligvis epitafiet over sogneprest Sigvard Friis Irgens i Ringebu kirke, som han laget i perioden 1768–75. Han utførte både snekkerarbeid, treskurd og maling. Dette åpnet antakelig veien til flere oppdrag. Han laget prekestol, altertavle og korskille til flere kirker. I Åmot i Østerdalen kopierte han 1775 Johannes Segalstads inventar i Fåberg kirke. Det trenger ikke bety noe læreforhold, men vi vet at han hadde verksted hjemme med kort vei ned til kirken. Antakelig var det Kastrud som laget døpefont med himmel til Ottestad kirke. Det var også et arbeid i tradisjonell akantusskurd, kopiert etter Lars Pinnerud.

Kastruds videre arbeider var dominert av rokokkostilen. 1777 laget han prekestol og korskille til Biri kirke. Prekestolen har sylinderform og er skåret i en stil som Roar Hauglid har kalt akantusrokokko, der ulike dekorelementer kjemper om plassen – blad, blomster, engleansikter og rocailler. Prekestolalteret i Nykirke i Vestre Gausdal fra 1784 ble laget i samme stil. Etter den tid finnes det ingen daterte arbeider etter Kastrud. 1782 sluttet han som gårdbruker og fikk føderåd, 50 år gammel. Han døde for egen hånd 1799. Som treskjærer var Peter Kastrud selvstendig og nyskapende, men han hadde ingen elever.

Litteratur:
https://nbl.snl.no/Peter_Friderichsen_Kastrud
https://nkl.snl.no/Peter_Fredrikss%C3%B8nn_Kastrud
Norsk rosemåling - dekorativ måling i folkekunsten. Nils Ellingsgard, Samlaget 1999.
Figurmaling i Gudbrandsdalen - fra Roma til Vågå. Tord Buggeland, 2009.
Dekorasjonsmaling i Nord-Østerdalen og Rørostraktene. 2019. Amund Spangen.

Høyde 96 + 131 cm

Lengde 186,0 cm Dybde 49,0 cm

Merknad: Aldersrelatert slitasje og bruksspor. Slitasje i speilfyllingene, muligens avdekket fra tidligere 1800-talls ådring. Eldre reparasjoner rundt nedre lås, sekundær knott. Noe tung/defekt hengsling/beslag for lemmen. En eldre sekundær sidelist. Over- og underdel henger sammen med nyere plank festet bak. Forøvrig meget god tilstand tatt i betrakning alder, ettersyn anbefales likevel generelt, spesielt på låsene.


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Budhistorikk

Budgiver Tidspunkt Beløp
4654570 24.09.2019 20:03:26 40 000 NOK
X

Tips en venn!

Framskap

Informer en venn om dette objektet