Blomqvist / Nettauksjon / Bøker

Bøker

Blomqvist har siden januar 2010 hatt jevnlige bokauksjoner på nett. På bokauksjonene selger vi bøker, kart prospekter og håndskrifter. Også på de klassiske auksjonene i Tordenskiolds gate selger Blomqvist bøker og manuskripter .

Blomqvist oppnår høye salgstall og gode priser på bokauksjonene og tar fortløpende imot materiale til vurdering. Vi søker både viktige enkeltverker og større boksamlinger, og vi er interessert i bøker innen alle sjangre fra reisebeskrivelser, avhandlinger, nyttebøker og skjønnlitteratur, innen både naturvitenskap og humaniora. Vi søker også fotografier, topografiske trykk, kart, brev og manuskripter. 

Tidligere solgte objekter på Nettauksjonen