Personvernerklæring

Version 2018-07-01

Databehandleransvarlig:
Vilkårene gjelder både Blomqvist Kunsthandel AS og Blomqvist Nettauksjon AS, og alle selskaper og tjenester som er tilgjengelig via blomqvist.no.

Blomqvist Nettauksjon AS, (Foretaksregistret NO910 686 720MVA), Rolfsbuktveien 4, 1364 Fornebu og Blomqvist Kunsthandel AS, Foretaksregistret NO913 111 761MVA), Rolfsbuktveien 4, 1364 Fornebu (i det videre «Blomqvist») retter seg etter bestemmelsene i EUs nye databeskyttelsesforordning, og er databehandleransvarlig for de personopplysninger som samles inn og behandles om deg som kunde og bruker av blomqvist.no.

Alle henvendelser vedrørende disse vilkårene kan sendes til [email protected]

Anvendelse av personopplysninger:
Personopplysninger kan for formålene omfattet av disse vilkårene behandles av alle selskapene i Blomqvistkonsernet eller selskaper konsernet samarbeider med for å oppfylle de forpliktelser vi har overfor deg som kunde, som for eksempel transportselskaper.

Grunnleggende prinsipper:
Blomqvist forplikter seg til å respektere og beskytte dine personopplysninger og din personlige integritet i samsvar med gjeldende rett, bransjeregler og andre relevante normer. For at du skal få innsikt i hvordan vi behandler informasjonen om deg i tråd med dette, kan du i det følgende lese mer om våre grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger.

Innsamling og behandling av informasjon – formål og behandlingsgrunnlag:
Blomqvist behandler bare de personopplysningene om deg som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. 

1. Kundeavtaler

Personopplysningene behandles for at vi skal kunne gjennomføre de avtaler vi har inngått med deg som kunde. Dette vil være i følgende situasjoner:

  • innlevering av objekter til verdivurdering,  auksjon, formidling eller utstilling
  • bruk eller kjøp av andre aktiviteter og tjenester i regi av Blomqvist eller med Blomqvist som samarbeidspartner, for eksempel takst, kurs, kundearrangementer og lignende
  • som budgiver på våre auksjoner
  • kjøp av kunst og andre objekter gjennom våre formidlingstjenester
  • etablering av konto på våre nettsider for å benytte vår online vurdering, legge inn bud, gjennomføre kjøp og bestillinger
  • abonnement på våre kataloger eller nyhetsbrev

2. Underleverandører og andre tredjeparter

Alle underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av Blomqvist har inngått databehandleravtale med oss. Dette kan for eksempel være utvikler og driftspartner av blomqvist.no

Personopplysningene vil bli levert ut til underleverandører hvis tjenesten du har bestilt krever dette. Det kan være ved bruk av ekstern bistand i vurdering, transportselskaper mm.

Personopplysninger kan bli levert ut til underleverandører og andre tredjepart hvis det er nødvendig for formålet og du aktivt har samtykket til dette. Dette kan for eksempel være til et museum som skal låne et kunstverk du eier til en utstilling og du har samtykket til dette etter henvendelse fra oss.

Personopplysningene vil aldri bli levert til underleverandører og andre tredjepart for markedsføring eller andre formål hvis du ikke har aktivt samtykket til dette.

Personopplysninger behandles for at vi skal oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til lov og forskrift. Dette er for eksempel rapporter til politiet i henhold til Brukthandelsforskriften.

3. Bransjenorm

Personopplysninger lagres i henhold til bransjenormer av hensyn til objektenes proveniens, det vil si objektenes historie. Opplysningene brukes ikke uten samtykke, og anonymitet og integritet blir ivaretatt i henhold til våre kunders ønsker. Dokumentasjon av eierforhold gjennomføres for å beskytte og bevare objektenes verdi over tid, og dermed verdien på nåværende og fremtidige eieres eiendom.

4. Rettslige forpliktelser

a) Legitimasjon og fødselsnummerFor at Blomqvist skal kunne oppfylle sine rettslige forpliktelser i henhold til brukthandelsloven (LOV-1999-12-22-105) og forskriften (FOR-1999-12-22-1379), samt Alkoholloven (LOV-1989-06-02-27) må det ved innlevering og salg av objekter forevises legitimasjon, og fødselsdato vil bli lagret. I visse sammenhenger kreves det verifikasjon av legitimasjon og denne vil da kunne bli kopiert.

For at vi skal være sikker på at objekt bli levert ut til riktig person må det også forelegges legitimasjon når objektet hentes. Informasjon om legitimasjonen lagres.

b) Kontonummer og betalingsinformasjon

For å kunne gjøre oppgjør til selger må vi lagre kontonummer. For å avlegge bud på blomqvist.no kreves det at det er lagret et godkjent betalingskort (kreditt- eller debetkort).

De personopplysninger, bank- og betalingsopplysninger du leverer til oss i forbindelse med kjøp og salg lagres i vårt ERP-system i tråd med den til enhver tid gjeldende regnskap- og bokføringslovgivning.

c) Samarbeid med politi og myndigheter

Blomqvist samarbeider med politiet i Norge og internasjonalt. Vi vil i denne sammenheng levere ut informasjon i tråd med lovgivning og rettslige kjennelser til relevante myndigheter. Formålet kan for eksempel være å oppklare tyveri, samt hindre hvitvasking og terrorfinansiering, med mer.

d) Kundeservice og kundedialog

E-postadressen du registrerer hos oss er vår hovedkanal for kontakt med deg for å formidle endringer i våre kontraktsvilkår, dialog om konkrete avtalemessige forhold med mer. Denne vil vi bruke til formidling av viktig informasjon. Du må selv påse at denne er riktig og oppdatert.

E-postadressen vil bli anvendt til ovenfor nevnte formål så lenge du har et kundeforhold til oss, uten ytterligere aktivt samtykke.

Personopplysninger og annen informasjon som ansatte i organisasjonen eller tredjeparter i forbindelse med kundeservice og support trenger, kan bli lagret for å kunne gjennomføre support, rettelser og reklamasjoner, samt gi bedre kundeservice i den enkelte situasjon og i fremtiden.

e) Aktivt samtykke

Din e-postadresse benyttes bare for å sende ut nyhetsbrev og annen direkte markedsføring når du har gitt aktivt uttrykkelig samtykke til dette. Aktivt samtykke kan du gi i registreringsprosessen eller via «Min side». Du kan også når som helst trekke den tilbake via lenken for avregistrering i ethvert nyhetsbrev eller på «Min side».

Basert på samme samtykke vil registrering av auksjonsvarsel, personopplysninger som adresse, dine bud, kjøp- og salgsstatistikk med mer benyttes for at vi skal kunne sende informasjon som vi mener er særskilt interessant for deg.

Vi sender løpende informasjon om pågående, kommende og avsluttede budgivninger i forhold objekter du aktivt har budt på og i forhold til de innstillinger du gjør på «min side».

Vi bruker sosiale medier i vår markedsføring. I den grad du liker, deler eller legger ut informasjon på disse mediene aksepterer du mediets personvernvilkår. Disse mediene er underlagt det Europeiske personvernvilkårene (GDPR) på lik linje med Blomqvist og alle andre virksomheter med europeiske kunder.

f) Informasjon om deg til deg på «min side»

Informasjon som er relevant for deg vil du finne på eller ha tilgang til via «min side». Dette er oversikt over kjøp og salg, budhistorikk, abonnement på nyhetsbrev, auksjonsvarsler med mer. Du kan melde deg på og av nyhetsbrev fra denne siden, og ha kontroll over ditt kundeforhold. Du er selv ansvarlig for at personopplysninger fra denne siden ikke kommer på avveie ved å beskytte brukernavn og passord.

g) Bruk av cookies, statistikk og analyse

Nettstedet bruker cookies. Du kan lese mer om dette her: https://www.blomqvist.no/Om-Blomqvist/Personvernerklaering/Cookie-erklaering

Til statistikk og forretningsmessige formål bruker vi aggregert informasjon som er avidentifisert, som for eksempel fødselsår og kjønn fra personnummer og postnummer fra adresse. Vi bruker også budhistorikk knyttet til objekt, men ikke person.Din IP-adresse ved innlogging, bud og kjøp lagres og behandles for å kunne gjøre enkelte risikovurderinger og for å forhindre at Blomqvist eller selger utsettes for bedrageri eller villedende adferd.

h) Kameraovervåking i våre lokaler

Vi gjennomfører kameraovervåking i alle våre lokaler. Opptakene behandles for å opprettholde et sikkert og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, beskytte våre kunder, samt egen og våre kunders eiendom.  Objektene som lagres i våre lokaler eies av våre kunder, da vi selger i kommisjon. Opptakene kan leveres politi i politisaker.

Sikkerhet og tilgang til personopplysninger

1. Systemer og rutiner

Blomqvist beskytter dine personopplysninger gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. For å forhindre uberettiget tilgang til dine personopplysninger har vi databehandleravtale med alle eksterne som behandler opplysninger på våre vegne gjennom sine systemer, som driftsleverandører med mer. Vi har også interne rutiner og rollestyrete tilgangskontroller. Når det gjelder budgivning er budgivers kundenummer kryptert på våre nettsider, og i visse sammenhenger også anonymisert i våre interne systemer. På våre nettsider skjer trafikken til og fra disse via https.

Ansatte hos Blomqvist har tilgang til personopplysninger for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Tilganger i systemet er rollestyrt. Våre prinsipper er at ansatte ikke skal ha tilgang til mer informasjon enn det som er nødvendig for å kunne opprettholde et godt servicenivå og for at vi skal kunne levere i henhold til de avtaler vi har inngått med deg, samt skal kunne inngå i fremtiden.

Samarbeidspartnere, som transporttjenester, har tilgang til de personopplysninger som er nødvendig for å kunne levere i henhold til avtale med deg eller din fullmektig. Skal noen opptre på dine vegne må vi ha skriftlig fullmakt fra deg, dokumentert med legitimasjon. Fullmektig må dokumentere sin identitet med gyldig legitimasjon på lik linje med kjøpere og selgere. 

2. Kortbetaling

Når det benyttes betaling med kort hos Blomqvist leveres kryptert kortinformasjon direkte i betalingsterminalen og behandles av Verifone og Swedbank for autentisering, godkjenning og avstemming av transaksjonen og derfor til kort utstedende bank. Ved betaling via våre nettsider håndteres betalingsinformasjon av våre samarbeidspartnere for kortbetaling. Dette er for tiden Nets.

Ingen informasjon om kort eller andre betalingsmidler behandles av Blomqvist.

3. Overføring til tredje land

Blomqvist og våre leverandører og underleverandører behandler bare dine personopplysninger innenfor EU/ EØS. Skulle det oppstå situasjoner hvor informasjonen må behandles utenfor EU/ EØS vil vi innhente særskilt samtykke fra de kunder som berøres, hvis dette faller utenfor prinsipper og rettslige forpliktelser.

4. Lagringstid

Blomqvist lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn hva som er tillatt ved lov, praksis og bransjenorm, og for å oppfylle de forpliktelser eller avtaler vi har inngått med deg som kunde.

Detaljer du oppgir som en del av brukerkontoen din på blomqvist.no, er lagret til du ber om at kontoen slettes, eller kontoen har vært helt inaktiv i 24 måneder og du ikke aktivt ber om at den opprettholdes etter å ha blitt varslet om snarlig sletting.

Det sendes ut e-poster fra to måneder før kontoen blir slettet med informasjon om hva du må gjøre hvis den ikke skal slettes i tråd med ovenfor nevnte retningslinjer.

Vi vil, etter at kontoen er slettet, fortsatt lagre den informasjon som kreves for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter andre lover og regler som regulerer vår virksomhet. Eksempler på dette er  regnskaps- og bokføringslovgivningen, brukthandelloven og -forskriften, og bransjenormer.

I samsvar med prinsippet om berettiget interesse og bransjenormer beholder vi også visse opplysninger (for eksempel navn, adresse, e-postadresse og IP-adresse) om brukerkontoer. Dett gjør vi for å ta vare på objektenes proveniens. Det er også aktuelt når kontoen anses å ha blitt brukt til (og dermed blokkert av Blomqvists sikkerhetsavdeling) til for eksempel falske bud og annen uautorisert oppførsel på plattformen.

Dine rettigheter

Blomqvist er opptatt av at all den informasjonen vi behandler skal være korrekt. Dette gjelder også de personopplysningene vi samler inn. Der hvor informasjonen viser seg å være feil rettes den uten ugrunnet opphold.

Du som kunde har rett til å kjenne til de opplysninger vi lagrer om deg og hvordan de brukes.

Du har rett til å begrense behandlingen av personopplysninger og rett til å motsette deg at sensitive personopplysninger behandles når dette ikke er pålagt ved lov eller i tråd med bransjenorm. Du kan også i visse sammenhenger kreve at personopplysninger slettes. Du kan be om oversikt over alle personopplysninger vi lagrer om deg og be om at de overføres til andre databehandleransvarlige. Du vil da få disse overlevert til deg i et anvendbart format. 

Om du vil ha tilgang til dine personopplysninger eller har andre spørsmål, kan du kontakte oss. Se kontaktinformasjon nedenfor. Ved forespørsel om endringer må vi ha bekreftet identitet slik at ikke andre kan endre dine opplysninger. Blomqvist jobber for å automatisere denne type identifikasjonskontroll, men inntil videre må dette skje manuelt ved at legitimasjon gjøres tilgjengelig for oss.

Kontaktinformasjon til Blomqvist:

Blomqvist Kunsthandel AS
Telefon: + 47 22 70 87 70
Adresse: Rolfsbuktveien 4, 1364 Fornebu 

Blomqvist Nettauksjon AS
Telefon: +47 45 93 92 00
Adresse: Rolfsbuktveien 4 e-f, 1364 Fornebu

E-postadresse: [email protected]

Om du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om klageprosessen her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/