Blomqvist / Vin

Vin

Har du spørsmål om vinauksjoner? Kontakt:

Sara Frimanslund
[email protected]
957 07 735

Vinauksjon

Vin

Neste vinauksjon har avslutningsdager 15. og 16. april. Innlevering pågår til våre kommende auksjoner.

INNLEVERING OG VERDIVURDERING FOR AUKSJON

Ønsker du å selge? Kontakt Sara Frimanslund, ansvarlig for auksjoner ved Vinmonopolet, for en verdivurdering:

[email protected] eller telefon 957 07 735.

Våre auksjoner fylles opp fortløpende og de kan bli fulle før innleveringsfristen. Verdivurdering gjøres fortløpende. Katalog over utvalget publiseres på vår nettside ca 12 dager før auksjonen avsluttes. Vinmonopolet og Blomqvist Kunsthandel har siden 2013 gjennomført vin- og brennevinsauksjoner med meget gode resultater. Auksjonene arrangeres av Blomqvist Kunsthandel i samarbeid med Vinmonopolet og skjer på vegne av privatpersoner. Det er fagpersoner hos Vinmonopolet som foretar kvalitets- og verdivurdering. 

Auksjoner 2020

Auksjon Innleveringsfrist Innleveringssted Aukjsonsstart Auksjonsavslutning
april 12.02.20 Rolfsbuktveien 4 e-f, Fornebu 03.04.20 15. og 16. april
juni 15.04.20 Rolfsbuktveien 4 e-f, Fornebu 01.06.20 10. og 11. juni
august 10.06.20 Rolfsbuktveien 4 e-f, Fornebu 17.08.20 26. og 27. august
oktober 26.08.20 Rolfsbuktveien 4 e-f, Fornebu 01.10.20 14. og 15. oktober
desember 14.10.20 Rolfsbuktveien 4 e-f, Fornebu 26.11.20 10. og 11 desember

All innlevering og utlevering skjer hos Blomqvist på Fornebu! Du finner oss i Rolfsbuktveien 4 e-f, 1364 Fornebu
Seneste auksjon hadde følgende resultater

Se tilslagsliste for vinauksjon i februar

Se tilslagsliste for brennevin i februar

 

Selge på vinauksjon

For å levere inn vin, øl eller brennevin for salg på våre auksjoner må du først melde inn flaskene til Vinmonopolet for vurdering På Vinmonopolets nettsider finner du registreringsskjema og videre beskrivelse på hvordan du går frem. Når flaskene er godkjente for salg av Vinmonopolet kan du kontakte Blomqvist for å avtale innlevering [email protected]. Endelig kvalitetsvurdering og prisvurdering blir fastsatt ved besiktigelse av flaskene. Les mer om hvordan du kan selge her.

Kjøpe på vinauksjon

   

Vinauksjonene foregår på Blomqvists nettside. Her finner du alle flasker/lots nøye beskrevet og vurdert av fagpersoner fra Vinmonopolet. For å kunne kjøpe må du være registrert som bruker på www.blomqvist.no og ha bekreftet at du er over 18 eller 20 år.

Logg inn eller registrer deg for å få tilgang. Dersom du både er logget på, har bekreftet betingelser og alderen din har du anledning til å legge inn bud når auksjonen er aktiv. Katalog over utvalget finner du her.

Første gang du legger inn bud vil du få spørsmål om du vil hente kjøpte flasker hos Blomqvist Kunsthandel eller hvis du vil ha flaskene levert til et Vinmonopol i Bergen, Sandefjord, Stavanger, Trondheim, Ålesund eller Hamar. Dersom du velger utlevering ved et av disse Vinmonopol koster transporten kr 150 per 12 flasker. Vi arbeider med å utvide distribusjonen slik at flasker kan utleveres ved Vinmonopol i flere norske byer. Hentefristen hos Blomqvist er 14 dager etter auksjonen. Deretter påløper det automatisk lagerleie på kr 140 per katalognummer/lot per påbegynte uke.

All utlevering av vin utover nevnte Vinmonopol skjer hos Blomqvist Kunsthandel, Tordenskiolds gate 5, Oslo - våre åpningstider er man-fre kl. 11-17 og lør kl. 11–15  

 

     

Om vinauksjoner og rettigheter

I tillegg til Vinmonopolets enerett for salg av alkohol i vanlige butikker har Vinmonopolet fått enerett til å besørge auksjoner. Salget skal skje i kontrollerte former og med alderskontroll. Relevante bestemmelser for auksjoner fremgår av alkoholloven § 3-1, sjette ledd og innkjøpsforskriftet kapittel 7A.