Blomqvist / Om Blomqvist / Online vurdering

Om Blomqvist

Online vurdering

Edvard Munch, Proveniens Edvard Munchs vaktmester på Ekely Jakob Daviknes (1915-1983)

Vår online vurdering er et tilbud til deg som ønsker å selge hos oss. Vi gir deg en auksjonsvurdering på bakgrunn av tilsendt fotografi og beskrivelse.

Forhåndsvurderingen avspeiler forventet salgspris på auksjon hos oss. Vi utfører også forsikringstakst og takst for skifte og dette blir fakturert etter medgått tid.

For å sende inn en online vurdering må du være innlogget. Du finner online vurdering i menyen på min side.