Blomqvist / Om Blomqvist / BLOMQVIST I BERGEN

Om Blomqvist

BLOMQVIST I BERGEN

BLOMQVIST I BERGEN

Den bergenske kulturhistorien har på mange måter vært rikere, mer mangfoldig og mer utadrettet enn historien ellers i Norge.

Bergen og Blomqvist

Historisk har spesielt handelsforbindelsene til Tyskland, Holland og England vært viktige for hvordan Bergen gjennom mange hundreår var Norges viktigste "vindu mot verden". I tillegg hadde Bergen gjennom de samme hundreårene de viktigste kunst- og håndverksmiljøene i landet, og bergenske gjenstander av sølv og tinn er blant de fineste som er laget i Norge. 

Mange av landets viktigste og største samlere gjennom tidene har vært bergensere. Dette har spesielt kommet museene i Bergen til gode, men det finnes fremdeles en stor mengde kunst og antikviteter i privat eie i Bergen. Derfor er også markedet og tilbudet av billedkunst, antikviteter og andre gjenstander av kulturhistorisk interesse annerledes, mer mangfoldig og ofte mer spennende enn det som finnes i resten av landet. 

Blomqvist ønsker å bidra til levendegjøring av kunstbyen Bergen. Vi satser stort for å kunne gi publikum et bedre tilbud for kjøp og salg av kunst og andre verdifulle objekter. Blomqvists eksperter er i Bergen flere ganger i året og avholder vurderingsarrangementer, hjemmebesøk og andre arrangementer. Auksjonshusets eksperter er blant landets fremste innen sitt fagfelt.  Verdivurdering og salg gjennom Blomqvist er trygt og sikkert for både selger og kjøper. Som landets største auksjonshus når vi kunder i så vel Norge som utlandet, gjennom klassisk auksjon, nettauksjoner og private formidlingssalg. 

Magdeli har en god erfaring fra kunstmarkedet i Bergen, har tidligere jobbet med Kunstgarasjen, og har en allsidig bakgrunn fra kultur og næringsliv. Hun har blant annet studert kunsthistorie ved Christie’s i London og har studert ved NHH i Bergen. 

Magdeli Fosse 

Stedlig representant, Bergen 

[email protected]+47 924 42 248