Blomqvist / Nettauksjon / Hvordan selger du på nettauksjon? / Forsikring

Nettauksjon

Forsikring

Blomqvist Nettauksjon anbefaler at objekter holdes forsikret av den forsikring Blomqvist Nettauksjon kan tilby. Denne dekker skader i tiden objektet er under transport besørget av Blomqvist Nettauksjon eller i forvaring hos Blomqvist Nettauksjon.

Forsikringsverdien settes til vurderingspris eller middeltallet om vurderingsprisen er satt med spillerom, med fratrekk tilsvarende salær og auksjonshonorar, som om det hadde vært solgt.

Forsikringen dekker skader oppstått ved brann, vannledningsbrudd og innbrudd, samt skader oppstått under transport, ved lasting, lossing, stabling o.l. Kostnadene ved avtalt forsikring fremgår på kontraktsiden, men for tiden er forsikring inkludert i salæret. Utover dette fraskriver Blomqvist Nettauksjon seg ansvar for tap og skade.