Blomqvist / Nettauksjon / Hvordan kjøper du på Nettauksjon? / Vår terminologi

Nettauksjon

Vår terminologi

Hva betyr kontinental skole (århundre)?
Blomqvist mener at dette er et arbeid fra det sted og det århundre som teksten indikerer.

Hva betyr signert og datert?
Verket har signatur og datering som Blomqvist mener er av kunstneren.

Hva betyr bærer signering og datering?
Blomqvist mener signatur og datering trolig kan være av kunstneren.

Hva betyr påført (for eksempel J.C. Dahl)?
Verket er påført et navn, men Blomqvist er ikke sikre på hvem som har påført navnet.

Hva betyr sekundært signert/datert?
Kunstverket bærer en signatur/datering påført av en annen hånd enn kunstnerens.

Hva betyr kopi etter (f.eks J.C. Dahl)?
Blomqvist Nettauksjon mener at dette er en kopi av et arbeid av kunstneren, utført senere av en annen hånd.

Hva betyr tilskrevet (f.eks J.C. Dahl)?
Blomqvist Nettauksjon mener at det er et arbeid fra kunstnerens levetid som kan være helt eller delvis av kunstneren.

Hva betyr Atelier av (f.eks J.C. Dahl)?
Blomqvist Nettauksjon mener at arbeidet trolig er utført under tilsyn av kunstneren.

Hva betyr stil av (f.eks J.C. Dahl)?
Blomqvist Nettauksjon mener at arbeidet er utført i stil med kunstnerens øvrige arbeider, og kan også være utført på et senere tidspunkt.

Hva betyr etter (f.eks J.C. Dahl)?
Blomqvist Nettauksjon mener at arbeidet er utført av og publisert av en trykker etter forlegg av kunstneren. Trykket er godkjent av kunstneren, også ofte signert av kunstneren.