Blomqvist / Nettauksjon / Hvordan kjøper du på Nettauksjon? / Reklamasjon

Nettauksjon

Reklamasjon

Vi gjør oppmerksom på at auksjon på nett av kunst, antikviteter og brukte gjenstander ikke omfattes av angrerettsloven. Det er derfor ingen angrerett.

Mangler/reklamasjoner

Kjøperen oppfordres til å meddele eventuelle reklamasjoner til Blomqvist Nettauksjon innen 30 dager etter auksjonen. Blir det ført tilstrekkelig bevis for at gjenstanden har en mangel som kjøper i forhold til ovenstående kan påberope seg som grunnlag for heving, vil Blomqvist la salget gå om igjen mot tilbakelevering av gjenstanden i samme stand som den var før levering. Blomqvist Nettauksjons ansvar er i et hvert tilfelle begrenset til tilbakebetaling av tilslagsbeløpet samt provisjon og omkostninger. Blomqvist Nettauksjon svarer således ikke for direkte eller indirekte tap som kjøperen måtte være påført som en følge av at gjenstanden var mangelfull.

Objektets tilstand

Gjenstander som blir solgt ved Blomqvist Nettauksjon er normalt av noe alder. Kjøper oppfordres derfor til selv å undersøke objektet før de byr. Alle objekter kan besiktiges under aktiv auksjon i våre lokaler i Rolfsbuktveien 4 e-f, Fornebu.

Kjøper bærer selv risikoen for å ha undersøkt objektets tilstand. Som hovedregel er ikke objektets tilstand detaljert beskrevet av Blomqvist Nettauksjon. I de tilfeller hvor det er åpenbare skader/mangler vil disse være beskrevet under ”Merknad” på objektsvisningen.

Blomqvist gjør oppmerksom på at innramming ikke inngår i vurdering av kunst og vi beskriver således heller ikke skader på rammer, eller om eventuelt glasset er knust. Det gis ingen erstatning for dette. Ta kontakt med en kunstekspert dersom du ønsker beskrivelse av innrammingen.

Hvis eksempelvis et maleri er dublert og dette ikke er nevnt i teksten, gir dette ikke grunnlag for kjøpsrettslige krav. På forespørsel kan Blomqvist Nettauksjon gi rapport om skader, reparasjoner og generell tilstand på objektet.

Budgivere gjøres spesielt oppmerksom på at papirarbeider (eksempelvis grafikk, tegning mm) med laveste vurdering kr 12.000,- og under, ikke rutinemessig blir tatt ut av rammen for undersøkelse. Budgivere bør være klar over den alminnelige risiko knyttet til at innramming ikke nødvendigvis er fagmessig utført uten at dette er synbart ved ytre inspeksjon, og at bildet også kan være oppbevart uforsiktig. For de papirarbeider som er åpnet, vil de viktigste feil og skader være angitt uten at opplysningene kan anses uttømmende.

Illustrasjonene er kun til identifikasjon og kan ikke brukes til vurdering av objektenes tilstand når det gjelder fargegjengivelse, reparasjoner, skader etc. Vi gjør oppmerksom på at fargegjengivelse er forskjellig fra dataskjerm til dataskjerm og særlig fargeflater med sterke kontrastfarger er vanskelig å gjengi korrekt (eks Gunnar S Gundersen trykk) og dette er ikke gjenstand for heving av kjøp.

For smykker er steinvekter og angitte kvaliteter som regel omtrentlige. Blomqvist Nettauksjon kan ikke garantere deres riktighet, særlig der bedømmelsen er basert på innfattede steiner. Der takster finnes er disse opplysningene tatt hensyn til, men disse opplysningene garanteres ikke av Blomqvist Nettauksjon.