Blomqvist / Nettauksjon / Hvordan kjøper du på Nettauksjon? / Maksimums-/autobud

Nettauksjon

Maksimums-/autobud

Maksimumsbud/autobud fungerer i prinsipp på samme måte som forhåndsbud på klassiske auksjoner. Du velger det beløpet du maksimalt er villig til å by for objektet. Blomqvist vil da by i budintervallene som gjelder for objektet opp til ditt maksbud er oppnådd. Du risikerer ikke å betale mer enn hva budintervallet tilsier, så lenge du ikke blir overbudt vil ikke det gjeldende budet økes.

Dersom en annen budgiver går over ditt gjeldende bud, vil ditt bud automatisk bli høynet med det aktuelle intervallet, og om nødvendig opp til ditt maksimumsbud. Budhistorikken kan følges ved å gå inn på fullvisningssiden til objektet. Dersom du leder, vil du befinne deg øverst i budhistorikken. Hvis noen byr over deg, vil du bli varslet om dette på e-post eller sms, slik at du kan fortsette budgivningen om du ønsker det. Ved bud innenfor auksjonens siste fire minutter, vil auksjonen automatisk forlenges med fire minutter. Dette for å unngå bud i siste sekund. Forlengelsen fortsetter til det er oppnådd en vinner.

Har flere personer samme maksimumsbud/autobud som deg?

Dersom to kunder legger inn samme maksimumsbud på et objekt, vil kunden som la inn budet først, få tilslaget/lede budrunden. Det er tidspunktet for avgivelse av maksimumsbud/autobud, og ikke tidspunktet for når autobudet byr, som er gjeldende. Tidspunktet som fremgår på objektets budhistorikk, er tidspunktet for når autobudet ble lagt inn første gang.