Blomqvist / Kunsthandel / Moderne, Klassisk & Munch

Kunsthandel

Søk direkte etter objekt
Auksjon: tirsdag 07. mai 2019 kl 18.00

INNLEVERING PÅGÅR Moderne, Klassisk & Munch

Vi søker eksklusive arbeider av moderne og klassisk kunst fra Edvard Munch og andre betydningsfulle kunstnere til auksjonen 7. mai.

Vi søker blant andre:

Gunnvor Advocaat, Anders Askevold, Nikolai Astrup, Reidar Aulie, Synnøve Anker Aurdal, Knud Baade, Harriet Backer, Peder Balke, Anna-Eva Bergman, Hanne Borchgrevinck, August Cappelen, Marc Chagall, JC Dahl, Olivier Debré, Mathilde Dietrichson, JF Eckersberg, Ludvig Eikaas, Arne Ekeland, Jahn Ekenæs, Axel Ender, Thv Erichsen, Thomas Fearnley, Kai Fjell, Johannes Flintoe, Hans F. Gude, Gunnar S. Gundersen, Else Hagen, Frida Hansen, Arnold Haukeland, Lars Hertervig, Hans Heyerdahl, Tor Hoff, Jens Johannessen, Lars Jorde, Ludvig Karsten, Arne Kavli, Ragnhild Keyser, Theodor Kittelsen, Per Kleiva, Chr Krohg, Oda Krohg, Per Krohg, Xan Krohn, Henrik Lund, Joan Miró, Edvard Munch, Gerhard Munthe, Rolf Nesch, Amaldus Nielsen, Asta Nørregaard, Kjell Erik Killi Olsen, Eilif Peterssen, Pablo Picasso, Johs Rian, Leonard Rickhard, Knut Rose, Knut Rumohr, Hannah Ryggen, Elisabeth Sinding, Chr Skredsvig, Harald Sohlberg, Aage Storstein, Henrik Sørensen, Odd Tandberg, Aase Texmon Rygh, Frits Thaulow, Mouche Thomsen, Adolph Tidemand, Gustav Vigeland, Charlotte Wankel, Andy Warhol, Jakob Weidemann, Frans Widerberg, Nico Widerberg, Erik Werenskiold, Roar Wold, Oluf Wold-Torne

Ta kontakt med en av våre kunnskapsrike eksperter eller send en e-post til kunst@blomqvist.no for å få en verdivurdering

Birgitte Chr. Schiøth birgitte@blomqvist.no 22 70 87 89
Gunnar Krogh-Hansen  gunnar@blomqvist.no 22 70 87 87
Erlend Hammer erlend@blomqvist.no 22 70 87 75
Elisabeth Vik Forsberg elisabeth@blomqvist.no 22 70 87 76
Toril Winger Johnson toril@blomqvist.no 22 70 87 77
Knut Forsberg knut@blomqvist.no 22 70 87 82