Blomqvist / Klassisk auksjon / Oppgjør og frakt

Klassisk auksjon

Søk direkte etter objekt

Oppgjør og frakt

Ved kjøp på klassiske auksjoner hos Blomqvist kommer 25% omkostninger (inkludert 5% lovpålagt kunstavgift på bildende kunst) i tillegg til tilslagsbeløpet.

Du kan betale og hente kunstverk du har kjøpt allerede på auksjonskvelden eller senest innen en uke. Risikoen går deretter over på kjøperen. Etter 14 dager kan objektet bli fraktet til et eksternt lager på kjøpers regning.  En uke etter auksjonen påløper morarenter etter lov om forsinket betaling. Lagerleie påløper fra denne dag med kr 140 pr. påbegynt uke. 

Dersom auksjonsobjektet ikke er betalt innen en uke etter purring, er Blomqvist berettiget til å annullere kjøpet og eventuelt selge det på ny auksjon og avkreve førstegangskjøper ethvert tap. Eventuelt overskudd tilfaller opprinnelig selger. Blomqvist kan også tilby objektet til nest høyeste budgiver. Alt tap vil bli avkrevd første kjøper. Alle utgifter til dette vil bli avkrevd kjøper.

Blomqvist gjør oppmerksom på at det kreves eksporttillatelse for gjenstander som omfattes av kulturminneloven av 5. juni 1978 nr. 50 med endringer senest 3. mars 2000 nr. 14. Blomqvist kan være behjelpelig med eksportsøknader.

Blomqvist kan sette deg i forbindelse med firmaer for transport, pakking og forsikring over hele verden. Ved vurdering av leverandør, er det viktig å tenke på at objektet ved enkelte tilfeller kan ha behov for tilpasset håndtering og innpakking for å unngå skade.