Blomqvist / Exhibitions / Previous exhibitions / FRIKSJONER

Exhibitions

See catalogue
Opens: Thursday 31. March 2016 kl 18.00

Current exhibition FRIKSJONER

Utvalgte verk av Olav Strømme, Anna-Eva Bergman, Arnold Haukeland og Aase Texmon-Rygh med vekt på Olav Strømme.

Så sent som i 1959 skrev Morgenbladet om Aase Texmon Ryghs erfaringer rundt mottagelsen av hennes abstrakte formspråk. En kunstnerkollega ble sitert i artikkelen: «Slipper vi henne inn, godtar vi en retning».

Olav Strømmes assemblage vist i 1935 ble omtalt i harde ordelag av Bergens Arbeiderblads anmelder: «…resultatet er det reneste dadaistiske tøv…»

Kunstnerkollega Dyre Vaa skrev om Haukelands abstrakte skulptur Air på Blindern: «.. Det er kome eit ogras av rustfritt stål på Blindern. Det må me rykka opp med rota snarast råd er».

Anna Eva Bergman viste stor skepsis til det utrykket hun senere skulle bli kjent for å nærme seg. I sin dagbok fra 1929 kalte hun det abstrakte maleriet for: «idiotisme» i 1948 praktiserte hun det selv.

Redselen for det nye uttrykket i billedkunsten befant seg ikke bare blant kritikere, publikum og museumsansatte. Det var også blant kunstnerne selv man fant den store skepsisen. Utstillingen viser utvalgte verk som viser veien fra konformitet til radikalisme.       

Viewing

31/03 - 24/04

man-fre 11-17

lør/søn 12-17