Blomqvist / Exhibitions / Previous exhibitions / Christ & Schneider

Exhibitions

See catalogue
Opens: Thursday 22. November 2018 kl 18.00

Current exhibition Christ & Schneider

22. november kl. 18 åpnet salgsutstillingen med Fritz Christ & Andreas Schneider.

Utstillingen med Christ & Schneider er en ny konstellasjon satt sammen av en dedikert privat samler. Vi er overbevist om at kunstnerne hver for seg står som to gode representanter for sin samtid, og at de to til sammen utgjør en komplett liten utstilling som dekker tidsspennet 1890-1930. Den private samleren har gjennom noen årtier funnet frem til glemte og rare kunstnere som har gått under radaren for de fleste. I Fritz Christ sine stillebener finner vi en rendyrket kubist, som ikke viker fra sine ideer som kunstner. Det er få, hvis noen, som har gjennomført sitt prosjekt like overbevisende. Andreas Schneider var på 1890 tallet en viktig bidragsyter til formgivningen av «det nye Norge». Art noveau stilen, en internasjonal trend, fikk sitt særnorske tilsnitt gjennom kunstnere som Kittelsen, Astrup, Gerhard Munthe og Schneider. Spesielt i akvarellene, som er forelegget for keramikken, ser vi Schneider som en fabulerende og formsikker kunstner.