Blomqvist / Exhibitions

Exhibitions

Exhibitions

«Sorry» 2019

Velkommen til åpning av utstillingen «Sorry» torsdag 28. november kl. 18-20
Morten Viskum har helt siden 2004 laget en avstøpning av seg selv på sin fødselsdag 2. februar. Avstøpningen lages i Paris på tradisjonell måte hvor det lages en gipsavstøpning i en forhåndsbestemt kroppsstilling.

Exhibition closed