Blomqvist / About Blomqvist / Edvard Munch and Blomqvist

About Blomqvist

Edvard Munch and Blomqvist

Munchutstilling i Tordenskiolds gate 5 i 1916

Edvard Munch og Blomqvist har lange tradisjoner. Munch benyttet selv Blomqvist som gallerist i sin egen tid. Han var en av de hyppigste utstillerne hos Blomqvist hvor de aller fleste av de mest kjente norske samtidskunstnere stilte ut.

MUNCH OG BLOMQVIST

Mange år etter sin første utstilling hos Blomqvist Kunsthandel skrev Munch:

«Det var i 1895. Jeg hadde utstilling om høsten hos Blomqvist. Striden gikk voldsomt om billedene. Der roptes paa boycotting av lokalet – politi. En dag træffer jeg Ibsen der nede. Han gikk bort til mig. Det interesserer mig meget – sa han. Tro mig, det vil gaa Dem som mig, jo flere fiender jo flere venner. Jeg maatte gaa med ham og han maatte se paa hvert billede. Der var en hel del av livsfrisen utsillet. Især interesserte han sig for Kvinden i tre stadier. Jeg måtte forklare ham det.»

Dette «mestermøtet» mellom Munch og Ibsen fant sted i Blomqvists lokaler på Karl Johans gate nr 35. Blomqvist hadde da eksistert i 25 år siden etableringen i 1870. Det var den første av i alt 13 ganger Munch skulle stille ut hos Blomqvist, siste gang var i 1932.

LIVSFRISEN

Munchs første utstilling hos Blomqvist ble en formidabel skandalesuksess, men av de tolv utstillingene, er det Livsfrise-utstillingen i 1918 som står i en særstilling. Blomqvist Kunsthandel hadde fire år før flyttet inn i nybygde lokaler i Tordenskiolds gate 5. Siden begynnelsen av 1890-årene hadde Munch utviklet sin billedsyklus Livsfrisen og presenterte den ved ulike utstillinger.

«Denne frise har jeg med lange mellemrum arbeidet paa i omtrent 30 aar.»

Men det var først i forbindelse med utstillingen hos Blomqvist i 1918 at betegnelsen Livsfrisen ble unnfanget. Blomqvist Kunsthandels lokaler fremstår i dag som da Munch stilte ut der og de unike salene er fortsatt i privat eie. De fleste maleriene er i dag i museer, men også noen i private samlinger. Vil man oppleve litt av atmosfæren i et intakt lokale hvor de fleste av Munchs kjente motiver har prydet veggene, er fortsatt adressen Tordenskiolds gate 5 i Oslo.

KVINNEN 1916-18

Kvinnen ble vist på utstillingen Livfrisen hos Blomqvist Kunsthandel i 1918. Gerd Woll daterer bildet 1916-18. Selve motivet ble først utformet i 1894, i to versjoner i olje på lerret, og senere også i radering og litografi. Den store versjonen Kvinnen, som i dag er i Bergen kunstmuseums eie, gikk den gang under tittelen Kvinnen i tre stadier. Det var spesielt dette maleriet som hadde fascinert Ibsen da han ble vist rundt på utstillingen hos Blomqvist i 1895 av Munch selv. Munch mente at Ibsen hadde blitt inspirert til sin fremstilling av de tre kvinne i sitt siste skuespill Når vi døde vågner av nettopp dette maleriet. Selv om versjonen fra 1916-18 inneholder de samme tre kvinnefigurene, eller én i ulike stadier, samt den forlorne mannsfiguren, er koloritten en helt annen. Uttrykket er også mer dekorativt orientert med mindre dybde i motivet og store flate, partier. I likhet med mange av Munchs livsfrise-motiver skulle kunstneren vende tilbake også til dette motivet senere.

VAMPYR I SKOGEN 1916-18

Som Kvinnen ble Vampyr i skogen også vist på utstillingen Livfrisen hos Blomqvist Kunsthandel i 1918. I følge Arne Eggum forelå det et stort antall forstudier til motivet som viser at Munch ønsket å finne et nytt uttrykk i et allerede kjent motiv. Omtrent samtidig tok han opp igjen den grafiske versjonen av motivet og det foreligger ytterligere fire versjoner av motivet i olje på lerret.

I motsetning til de tidlige versjonene av Vampyr (1893), som er meget mørke og har en bakgrunn som er vanskelig å tyde, så er bakgrunnen i dette maleriet gjenkjennelig fra Sommernatt. Stemmen (1893). Strandlinjen og trærne er elementer som knyttes til landskapet mellom Borre og Åsgårdstrand. Som helhet kommer kanskje bildet nærmere den opprinnelige tittelen til Vampyr, som var Liebe und Schmerz (Kjærlighet og smerte). Det er ikke den truende kvinnen som på vampyrens vis suger livskraften ut av mannen, men en kvinne som med et lett kyss i nakken søker å gi trøst og med sine armer omslutter ham.

Det var Munchs polske venn, forfatteren Stanislaw Przybyszewski (1868-1927) som ga det første maleriet den tittelen som for all ettertid har lagt føringer på tolkninger av motivet – Vampyr.

Blomqvist er fremdeles verdensledende på salg av Munchs arbeider og omsetter nesten hvert år flest grafiske arbeider av ham i verden. Dette gjøres på Blomqvists to årlige Munchauksjoner.

FORSIKRING OG SALG

Har du en eldre takst over arbeider av Edvard Munch anbefaler vi at den justeres til dagens prisnivå. Blomqvists eksperter kan bistå med dette og rådgivning om salg. Ta kontakt med oss på telefon 22 70 87 70 eller [email protected] for mer informasjon.