Blomqvist / About Blomqvist / Courses / Tidligere kurs / 2016 / Modernismen

About Blomqvist

Modernismen

Modernismen

KUNSTKURS - MODERNISMEN

Kursavgift for begge kveldene kr. 950 - inkluderer lett servering på kurskveldene

Modernismen  - del I

Torsdag 14.4 kl. 18-20

Hvordan oppstod modernismen? Perspektiver på internasjonale strømninger på 1900-tallet.

Modernismen betegner en periode i kunsthistorien som var preget av store kulturelle- og samfunnsmessige endringer. Kurset belyser hvordan de ulike ismene oppstod i en tid med omfattende omveltninger. Med bakgrunn i Baudelaires La Peintre de la Vie moderne fra 1863 nøster vi opp hvordan maleriet endret karakter og mening blant kunstnere og offentligheten. Ny teknologi, filosofiske betraktninger og brudd med det bestående preget epoken. Kunstnerne var påvirket av dette og tok et oppgjør med tradisjonen for å skape en ny kunstforståelse. Forelesningen har et ide historisk perspektiv og setter kunstutviklingen i relasjon til vesentlige hendelser i perioden.

Modernismen – del II 

Torsdag 21.4 kl. 18-20

Hvordan utviklet modernismen seg i Norge? Hvem, hva og hvordan. Det nye kunstutrykket ble ikke omfavnet i Norge. Det var stor skepsis til det abstrakte formspråket og mange så på det som skriblerier eller noe selv et barn kunne lage. Aase Texmon Rygh opplevde at et av jurymedlemmene i høstutstillingen utbrøt ..."Slipper vi henne inn på en utstilling, har vi samtidig godtatt en retning innen skulpturen"...

Knut Forsberg vil dele sin kunnskap om hva man bør være oppmerksom på når man kjøper kunst og gi en oversikt over prisutviklingen i kunstmarkedet de siste 30 årene.

Om foredragsholderne:

Knut Forsberg har arbeidet i Blomqvist kunsthandel siden 1990, han har vært daglig leder og er nå en av våre prominente kunsteksperter med omfangsrik kunnskap om det internasjonale kunstmarkedet og samlerperspektiver.

Benedicte Sunde er Cand. Philol. i kunsthistorie og lektor. Hun arbeidet som formidlingsleder og senere kurator ved Henie Onstad Kunstsenter i perioden 1999-2007. I denne perioden bygget hun opp aktiviteter knyttet til utstillinger og prosjektrommet for unge kunstnere samt en rekke separatutstillinger som Bjørn Sigurd Tufta, Nils Aas og Kari Steihaug. Hun har undervist i fotokunst og kunsthistorie ved Oslo fotokunstskole. Fra 2007 til 2015 var hun senior kurator og senere daglig leder i DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, her bygget hun opp utstillingsprogrammet og den internasjonale satsingen 100% Norway  samt Nordic Design Fair. Sunde har forelest om kunsthistorie nasjonalt og internasjonalt, hennes spesialområder er Nederlandsk sjanger maleri på 1600-tallet, fotokunsthistorie, designhistorie og modernismen som epoke.

Sted: Blomqvist Kunsthandel, Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo.

  • Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårens kurs, send en e-post til: [email protected]
  • Ønsker du motta invitasjoner og nyheter - meld deg på våre nyhetsbrev (avmelding skjer ved et tastetrykk)
  • Ønsker du å registrere deg som kunde, klikk her - enkelt og gratis!