Blomqvist / About Blomqvist / Courses

About Blomqvist

Kunsten å kjøpe kunst

Vi programmerer kurs rundt temaer som speiler våre auksjoner og utstillinger. Kursene er ment å gi et innblikk til kursdeltagere som har et ønske om å kjøpe kunst.

Kurset inneholder en innføring i kunsthistorie, samt pris- og markedsutvikling og tips om hvor det er mest hensiktsmessig å handle kunst. Vi forteller også om hvordan vi som auksjonshus verdivurderer kunst.  Det inviteres ofte eksterne foredragsholdere som kan fortelle om sin opplevelse rundt det å samle kunst eller andre forhold i kunstmarkedet. I noen tilfeller vil kurset også inkludere en kunstner som forteller om både arbeidsprosesser og erfaringer med kunstmarkedet.

For tilfellet har vi ingen planlagte kurs.

Ta kontakt med [email protected] for mer informasjon.