Blomqvist / Nettauksjon / Nye objekter / Anders Hansen Smith, Drikkekanne

Nettauksjon

Lot number 137128-1
Exhibited Utlevert
X

Follow this lot

Dersom du ikke er registrert kan du følge objektet på e-post. Dersom du registrerer deg kan du velge om du ønsker å bli varslet på mail eller kun på din medlemsside. Du kan registrere deg her. Du vil bli varslet 24 timer før auksjonen er over og når det blir avgitt første bud.

Varslingsinnstillinger dersom du ikke er medlem

Bli medlem

Varslingsinnstillinger for medlemmer

Objektet vil registreres på min side. Velg mellom følgende varsling i tillegg:

Anders Hansen Smith

 • Hammer price

  40 000 NOK

  Estimate 50 000 - 70 000 NOK

  The auction has ended

  End 14.12.2020 20:46

  This object can be sent by post within Norway for 469 NOK. For international shipment please contact [email protected]

English description

Anders Hansen Smith

(virksom) Stavanger 1766 - sst. 1803

Drikkekanne
Sølv. Rokokko. Stavanger ca 1770.

Sylinderformet. Tre føtter formet som "claw-and-ball". Jekk formet som sittende kronet løve med kule. S-formet hank med kerubmasker ved hengselet og nederst. Rik gravert og punslet rocaille- og blomsterornamentikk ved føttene, hanken og på lokket. Seks monterte pegl innvendig. Saksisk 1 og 1/2 thaler-mynt i forgylt sølv, Christian II, 1606, forgylt og innfelt i lokket. Graverte initialer og datering rundt medaljen: "LLSØ KLDØ, den 2. november 1774". Sekundære graverte initialer og datering "O.L.H. L.H.H. 1867" på korpus.


LITTERATUR Thor Kielland og Helge Gjessing: "Gammelt sølv i Stavanger Amt", Stavanger 1918
Jorunn Fossberg og Sigrid Wegge Tandberg: "Norsk sølv. Gullsmeder gjennom 600 år - Østlandet, Agder, Rogaland", Oslo 2003
Jorunn Fossberg og Sigrid Wegge Tandberg: "Norsk sølv. Gullsmeder gjennom 600 år - Bergen, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nord-Norge", Oslo 2013
Per Terje Norheim: "Norske drikkekanner i sølv", Oslo 2006

"Anders Hansen Smith (1766 - 1803, hans enke til 1811) var søn av klokker i Stavanger Hans Smith og blev født 1742. Han lærte først i Bergen og reiste 1760 til Kjøbenhavn, hvor han arbeidet hos juveler Lauritz Nilsen Møller til 1763 og derefter 2 aar hos "Christina salig Luntes enke". Han kom tilbake til Stavanger 1766 og giftet sig samme aar med Anna Margrethe Kars. Samtidig, den 22 september, fik han sit borgerskap. Han synes at ha været den geschæftigste og fremmeligste av guldsmedene i Stavanger paa den tid, og han optræder ofte sammen med sine kolleger mot fuskere og anløpere. I et slikt klageskrift anholdt Smith, sammen med de ovenfor omtalte guldsmeder Reutzer og Byberg samt den nedennævnte guldsmed Larsen "om at det nuværende Antal af 4 Guldsmede maatte blive fastslaaet som Perpetuerende". Byfogden anbefalte andragendet, "da 4 Guldsmede var nok og mere end nok for Behovet". "Byberg og Larsen var meget slet stillet og de 2 andre havde heller ikke synderlig stor Indkomst". For at bøte paa "den ikke synderlig store Indkomst" blev Anders Smith 1767 bedemand. I 1786 traadte han ifølge forordningerne av 30 december 1785 ind som mester i Kristiansands guldsmedlaug. Omkring 1789 blev han ene guldsmed i Stavanger, og han har sikkert da haapet paa mere arbeide og bedre kaar i det hele. Saa det er ikke noget underlig at han som ovenfor nævnt det aar søkte at hindre Jacob Campbell i at flytte ind til Stavanger fra Egersund. Han døde 23 april 1803. Da hans enke endnu 1811 betalte næringsskat, maa man næsten anta at bruket er blit fortsat." Kielland og Gjessing, side 46 til 47

"Grunnen til at man satte en mynt eller medalje i lokket antas av tidligere forskere å være at man derved økte kannens realverdi som investering. Med en kanne som i mange fall allerede uten mynten veide 30 til 50 ganger så mye som en slik mynt, er det vanskelig å se at dette kan være hele forklaringen. Det dekorative aspektet tør ha betydd like mye eller mer - man kan merke seg at myntene oftest er utenlandske, og derved eksotiske. Ellers kan det være spesielle grunner, se nr. 123, hvor en medalje gitt til eierens avdøde mann er "vist frem" ved å slettes i lokket på en kanne." Norheim, side 76

Høyde 23,0 cm


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Bid history

Bidder Bid submitted Bid
4642138 14.12.2020 20:42:47 40 000 NOK
X

Tip a friend!

Anders Hansen Smith
(virksom) Stavanger 1766 - sst. 1803

Informer en venn om dette objektet