Blomqvist / Nettauksjon / Antikviteter og eldre mobler / Hode

Nettauksjon

Lot number 133339-3
Exhibited Utlevert
X

Follow this lot

Dersom du ikke er registrert kan du følge objektet på e-post. Dersom du registrerer deg kan du velge om du ønsker å bli varslet på mail eller kun på din medlemsside. Du kan registrere deg her. Du vil bli varslet 24 timer før auksjonen er over og når det blir avgitt første bud.

Varslingsinnstillinger dersom du ikke er medlem

Bli medlem

Varslingsinnstillinger for medlemmer

Objektet vil registreres på min side. Velg mellom følgende varsling i tillegg:

Hode

 • Hammer price

  3 400 NOK

  Estimate 2 000 - 3 000 NOK

  The auction has ended

  End 01.06.2020 20:27

  This lot can NOT be sent by mail

English description

Hode

Bronse i "Benin-stil". Trolig Benin eller Kamerun, 1900-tallet.

BENIN
Benin, det historiske Benin, vestafrikansk statsdannelse i det nåværende Nigeria; på 1400-tallet den største staten i Guineabukta. Hovedstaden i Benin var den mest utviklede storby europeerne fant i denne delen av Afrika. Muntlig tradisjon vil ha det til at grunnleggeren av dynastiet, som har overlevd helt inn i det moderne Nigerias dager, var Oranmiyan. Han skal ha kommet til Nigeria fra Ife-Ife, hjemstavnen til yoruba-folket, og han skal også ha stiftet Oyo-dynastiet i Yorubaland. Likheter i den politiske organiseringen av de to statene styrker teorien; samtidig ble den tradisjonelle hersker i Benin kalt Oba,som er identisk med yorubaenes betegnelse for konge.

En fast politisk organisering gjennom kongeætten, etablering av et detaljert politisk og sosialt hierarki og utvikling av en omfattende handel var årsaker til Benins fremgang. Av varer som ble omsatt kan nevnes elfenbenspepper, tøyer, metaller, slaver og glassperler. Økte statsinntekter fra denne handelen gav grunnlag for ekspansjon. Under Oba Ewuare, som erobret deler av yorubaenes land i vest og Igboområder i øst, fikk imperiet en stram politisk organisasjon. Veier og forsvarsverker rundt hovedstaden ble oppbygd. Portugisiske handelsmenn nådde Benin i 1472, men oppnådde ingen kontroll. Imperiet fortsatte sin ekspansjon under Oba Erigie på 1500-tallet og nådde, ifølge lokal tradisjon, fra Lagos til Nigerdeltaet.

På 1700-tallet ble slavehandel den viktigste økonomiske virksomhet i Benin. Etter at europeerne nektet å motta andre varer enn slaver, utviklet Benin seg til den fremste militærstat i området. Benin ble av europeere referert til som «de svartes Sparta». Krig ble en forutsetning for å skaffe slaver, som igjen ble en forutsetning for å få våpen fra europeerne. Våpen ble igjen en forutsetning for å kunne forsvare seg mot slaveraids fra nabostater. En spiral av vold utviklet seg og svekket motstandsevnen mot europeisk inntrengning. I 1897 ble Benin angrepet og delvis knust av Storbritannia. Noen år senere kom landet under britisk koloniadministrasjon.

Under en straffeekspedisjon i 1897 i forbindelse med britenes erobring ble det funnet vel 2500 kunstgjenstander i bronse og elfenben fra Benins storhetstid, inntil da ukjent for kulturhistorikerne, skjønt de er omtalt i gamle portugisiske og hollandske beretninger. Gjenstandene fremstiller scener fra livet i Benin, kultushandlinger, fabeldyr, fremmede folketyper osv.

Disse kunstgjenstandene er siden blitt stående som noe av det ypperste som er produsert i Afrika.

Høyde 44,0 cm


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Bid history

Bidder Bid submitted Bid
4587364 25.05.2020 23:13:31 3 400 NOK
4646179 25.05.2020 20:02:38 3 300 NOK
4587364 21.05.2020 09:21:46 3 200 NOK
4587364 21.05.2020 09:21:46 3 100 NOK
4646179 25.05.2020 20:01:46 3 000 NOK
4587364 21.05.2020 09:21:46 2 800 NOK
4646179 25.05.2020 20:00:43 2 700 NOK
4587364 21.05.2020 09:21:46 2 600 NOK
4628775 21.05.2020 15:51:58 2 500 NOK
4587364 21.05.2020 09:21:46 2 200 NOK
4628775 21.05.2020 15:51:11 2 100 NOK
4587364 21.05.2020 09:21:46 1 800 NOK
4628775 21.05.2020 15:51:02 1 700 NOK
4587364 21.05.2020 09:21:46 1 500 NOK
X

Tip a friend!

Hode

Informer en venn om dette objektet