Blomqvist / Online Auction / About Blomqvist online / Modern furniture and design / Vi søker design av Grete Prytz Kittelsen

Online Auction

Vi søker design av Grete Prytz Kittelsen

Vi søker design av Grete Prytz Kittelsen

I forbindelse med Grete Prytz Kittelsen (1917 - 2010) 100-årsjubileum ønsker vi å markere med en nettauksjon over hennes arbeider.


Grete Prytz Kittelsen (1917-2010) ble født inn i en av Norges største gullsmedfamilier, J. Tostrup. Men det var gjennom sin tekniske dyktighet og egenartede kreativitet at hun posisjonerte seg i norsk- og internasjonal sammenheng. Smykkeproduksjonen ble i mange år satt til side i forhold til hennes korpusarbeider i sølv og emalje. I dag råder det bred enighet om at smykkene bærer mange av de samme kvalitetene som hennes store fat og boller som stolt stilles ut i museer og andre store samlinger. 

Grete pionerte nye emaljeringsteknikker og behandlingen av sølvets overflate, også dette synes godt i hennes smykker. Målet om en forenklet produksjonsprosess skulle muliggjøre etterkrigstidens krav om ”vakrere hverdagsvarer”. Utgangspunktet for mange av de serie-produserte smykkene var tynne sølvplater som enkelt kunne stanses ut, og som senere ble frest og emaljert. Dette bygget på gamle norske tradisjoner, løv med dekor og emalje kjenner vi igjen fra gammelt bondesølv. Det er allikevel lite som minner om bunads-søljer i Gretes formgivning; Skulpturelle former i forholdsvis store formater prydes med emaljens klare, sterke farger.

Flere av hennes serier ble store suksesser; ”Med punkter” er i sin essens en sølvplate hvor små runde partier stanses ut og bøyes forover. De utkragende delene ble i de første eksemplene pusset sølv mot en oksidert bakgrunn, senere kom også emaljen inn på dette smykkesettet. Ringen ”Domino” er stanset ut av ett eneste stykke sølv som bøyes og senere emaljeres i en rekke ulike farger. ”Domino” var et total-konsept der idé, produksjon, innpakning, markedsføring og fokus på pris la premisset for suksess; Ringene ble produsert og solgt fra 1952 helt frem til 1984, da J.Tostrup gullsmedfirma ble solgt ut av familien. 

I sitt samarbeid med italienske Paolo Venini på slutten av 1950-tallet, utforsket de sammen ut hvordan glass og sølv kunne modernisere smykkeproduksjonen. Dessverre døde Venini plutselig før produksjonen ble satt i full gang. 

Ved siden av serie-produksjonen for Tostrup laget Grete Prytz Kittelsen unika-arbeider, hvor stener og edlere materialer gjerne ble benyttet. 

(Kilde: Grete Prytz Kittelsen : emalje – design. Karianne Bjellås Gilje, Thomas Flor, Widar Halén, Jan-Lauritz Opstad, Astrid Skjerven)