Blomqvist / Online Auction / About Blomqvist online / Modern furniture and design / Rastad & Relling

Online Auction

Rastad & Relling

Rastad & Relling

Vi søker møbelarbeider fra Rastad & Relling Tegnekontor til spesialkampanje etter sommeren.

Rastad & Relling Tegnekontor ble grunnlagt av Rolf Rastad og Adolf Relling i 1943, tegnekontoret var på denne tiden det største av sin type i Norge. Firmaet fungerte som to selvstendige enheter: Adolf Relling ble leder av tegnekontoret, mens Rolf Rastad hadde ansvaret for tegnekontorets butikk i Klingeberggaten 4 i Oslo. Relling forteller at de på tegnekontoret tegnet få moderne modeller for fabrikker i oppstartsfasen. På denne tiden ble det produsert mest småserier hos håndverkere i Oslo.

Tegnekontorets møbelmodeller er et utfall av godt samarbeid mellom møbeltegnere på tegnekontoret. Når en ny modell skulle tegnes var det flere av de ansatte som hadde en finger med i spillet, og Rastad & Relling Tegnekontor ble en viktig arbeidsplass for unge møbeltegnere. Under oppsyn av en erfaren fagmann, ble en rekke moderne møbler til blant medarbeiderne. Adolf Relling var av den første generasjonen som tok møbel- og interiørdesign-kurset til Arne Korsmo på SHKS. Dette betyr at det på starten av 1950-tallet bare var en håndfull utdannede møbeldesignere.

Stillingen Relling fikk på begynnelsen av 1950-tallet, kan ha vært en faktor i det at tegnekontoret trakk til seg unge og nyutdannede møbeldesignere. Noen av de nyutdannede designerne ble forholdsvis lenge på kontoret. At tegnekontoret henvendte seg til avgangsklassen ved SHKS ble praktisert gjennom flere år, og på den måten fikk kontoret stadig friske krefter og impulser inn i arbeidsmiljøet. Her fant man et miljø hvor det var forståelse og interesse for moderne formgivning. Her lærte man også om hvilke krav som skulle stilles til utførelse, og man fikk en videreutdannelse innenfor et fagområde som var relativt nytt i Norge. Relling sier at han tror at dette kom begge parter til gode. De som ble ansatt lærte faget å kjenne i praksis, og kunne siden begynne for seg selv med erfaring og forbindelser. Til gjengjeld fikk Relling nye og innovative ideer fra de ferske og nyutdannede møbeldesignerne.

Fredrik Kayser (1924-1968) kom fersk til Tegnekontoret fra SHKS i 1946, og samme året tegnet han sammen med Adolf Relling Kaminstolen. I første omgang ble Kayser bare en kort periode ved kontoret, men fra 1952-56 var han fast ansatt som møbeltegner ved Rastad & Relling Tegnekontor. Her tegnet han mye sammen med de andre medarbeiderne, med også tidvis alene. Blant hans mest kjente stoler (i senere tid attribuert til hans hånd alene) er Kryss-stolen, som han tegnet i 1955.

Torbjørn Bekken (1919-2010) var den av medarbeiderne som arbeidet lengst ved tegnekontoret. Bekken er i dag relativt ukjent, på tross av en solid produksjon. Han var blant annet med på å tegne konferanse- og kontorstolen Skjoldstolen rundt 1955 for Gustav Bahus Eftf.

Arne Halvorsen (1929) er blitt stående som en av Rastad & Relling Tegnekontors mest fremragende møbeltegnere. Sommeren 1955 søkte Relling etter en person som kunne lage arbeidstegninger etter møbelskisser de andre på kontoret hadde laget. Dette var samtidig som Halvorsen holdt på med sin diplomoppgave ved SHKS. Halvorsen forteller selv at han var den eneste fra hans årskull som våget å ta stillingen.  Slik startet hans tid hos tegnekontoret. I tillegg til møbler tegnet også Halvorsen flere skipsinnredninger da han arbeidet hos Rastad & Relling Tegnekontor. Da Halvorsen bestemte seg for å slutte hos tegnekontoret i 1960, var det ingen hastebeslutning han tok. Han hadde forberedt seg godt, og hadde fått god erfaring i faget. 

På lik linje med Kayser, Bekken, og Halvorsen, kom også Sigurd Resell (1920-2010) til Rastad & Relling Tegnekontor etter endt utdannelse ved SHKS Treavdeling i 1947. Fra 1953 til 1956 hadde han et opphold, der han arbeidet som frilanser med skipsinnredninger. Fra 1956 var han tilbake på kontoret, og han ble værende der frem til 1968. I tillegg til enkeltmøbler som Resell tegnet sammen med de andre på kontoret (noen ganger også alene), hadde han også ansvar for flere innredningsoppdrag. I 1965 deltok også Resell sammen med Cato Mansrud på en av Bransjerådets konkurranser. Stolen Irafas av safari-type var et samarbeidsprosjekt mellom de to. Den ble tildelt 2. premie i konkurransen. I 1966 ble stolen også tildelt gullmedalje på 2. Biennale i Ljubljana i Jugoslavia. 

Tegnekontorets møbler var i takt med tiden de blir til i. Samfunnsforhold som størrelsen på nye boliger, unge menneskers økonomiske muligheter og interesser, og på den andre siden håndverkernes, verkstedenes, og fabrikkenes muligheter til å ta fatt i de nye ideene og virkeliggjøre dem, avspeiles i møblene som ble produsert ved kontoret. ”Adolf Relling og hans generasjon av designere åpnet portene for en utvikling innenfor norsk møbelproduksjon som har vært - og er - av stor betydning”.

Anniken Forsberg: «Samarbeid i designpraksis ved Rastad & Relling Tegnekontor», masteroppgave v/UiO 2016. 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat, eller benytt vår vurderingstjeneste på nett for å få vurdert dine objekter.

TOR HENRIK FJELLDAL
Ekspert moderne design, kunst og antikviteter

Tor_H

Telefon: 45 93 92 14

E-post: [email protected] 

KNUT ARNE BREMBO
Ekspert kunst og moderne design

Knut_A

Telefon: 45 93 92 14
E-post: [email protected] 

ANNIKEN FORSBERG
Ekspert

Anniken

Telefon: 45 93 92 26
E-post: [email protected]