Blomqvist / Exhibitions / Previous exhibitions / «Sorry» 2019

Exhibitions

Auction: Thursday 28. November 2019 kl 18.00

Exhibition closed «Sorry» 2019

Velkommen til åpning av utstillingen «Sorry» torsdag 28. november kl. 18-20
Morten Viskum har helt siden 2004 laget en avstøpning av seg selv på sin fødselsdag 2. februar. Avstøpningen lages i Paris på tradisjonell måte hvor det lages en gipsavstøpning i en forhåndsbestemt kroppsstilling.

Selvportrettene settes inn i en større sammenheng som varierer fra år til år.

Denne serien blir også utvidet med selvportretter som modeleres etter fotografier av hvordan kunstneren så ut fra 1965-2003.

Tidligere er 3 av disse selvportrettene vist hos Blomqvist Kunsthandel.

«The Clown» 2012

«Make America Great Again» 2016

«Fake News?» 2018

«Sorry» , 2019 finnes i 2 versjoner.

Versjon 2 ble vist foran Y-blokka 23. oktoberVersjon 1 vises hos Blomqvist Kunsthandel 28. - 30. november.

Velkommen!