Blomqvist / Auction / Modern, Classic & Munch / Gude, Hans Fredrik - Båter på Christianiafjorden, 1895

Lot number: 43464-2
Lot number: 8
Exhibited TORDENSKIOLDS GATE 5
End 07.05.2019

Hans Fredrik Gude

Christiania 1825 - Berlin 1903

Give absentee bid

It is now too late to place absentee bids on our website, please call us at +47 22 70 87 70 .
English description

Description

Båter på Christianiafjorden, 1895


Olje på lerret, 22 x 36 cm
Signert og datert nede til venstre: HF Gude 1895

LITTERATUR
Hans Gude 1825-1925, Mindeutstilling, Blomqvist 1925
Frode E. Haverkamp, Hans Gude 1825-1903, Oeuvre-katalog, upublisert magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1982
Frode E. Haverkamp, "Hans Fredrik Gude", Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, side 810-818

"Gudes interesse for studiet av lysreflekser i vann startet omgring 1860 og har vært avgjørende for hans motiver senere."... "For noen står Gude mest som skildreren av Christianiafjorden i solgangsbris med småbåter og seilskuter. I et utall variasjoner av slike temaer, som tar til rundt 1870, perfeksjonerer maleren sine studier av vannflatens gjenskinn." Haverkamp 1982 side 812
Solen blir ofte skjult bak godværsskyer, og mørke billedelementer som personer og båter blir plassert i kontrast til de lyse flatene. "Så tilforlatelig realistisk er helhetsvirkningen at man sjelden oppfatter et slikt bilde som en iscenesettelse." Haverkamp side 812

Gude var av den oppfatning at de ferdige arbeidene skulle være et resultat av erindringer og ikke en direkte reproduksjon. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre helt eksakt hvor motivet er fra.


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Estimate
60 000 - 80 000 NOK
6 400 - 8 500 EUR
5 500 - 7 400 GBP
7 100 - 9 500 USD

Hammer price 75000

X

Tip a friend!

Hans Fredrik Gude
" Christiania 1825 - Berlin 1903"

Tip a friend about this lot