Blomqvist / Auction / Modern, Classic & Munch / Bøe, Frants - Stilleben med roser og smykkeskrin, 1879

Lot number: 43435-1
Lot number: 9
Exhibited TORDENSKIOLDS GATE 5
End 07.05.2019

Frants Bøe

Bergen 1820 - d.sst. 1891

Give absentee bid

It is now too late to place absentee bids on our website, please call us at +47 22 70 87 70 .
English description

Description

Stilleben med roser og smykkeskrin, 1879


Olje på lerret, 35 x 47 cm
Signert og datert nede til venstre: F. Bøe. Bergen 1879

Lønning kat. 165

PROVENIENS
Blomqvist Kunsthandel, oktober 1993 kat. 18
Blomqvist Kunsthandel, desember 1997 kat. 55
Privat eie

LITTERATUR
Ingrid Reed Thomsen, "Frants Bøe" i "Norsk Kunstnerleksikon", Oslo 1982, bind 1, side 368-369
Ingeborg Anna Lønning, "Bilde begivenhet og bevegelse. Stillebenmaleren Frans Bøe (1820-1891) - hans egenart og plass innenfor norsk malerkunst i det 19. århundre, med særlig vekt på verkene fra Paris-årene (1849-1857 og 1862-1863)", upublisert hovedfagsoppgave i kunsthistorie, Oslo 2001, del II, kat. 165, Roser og smykkeskrin på grå duk

"I 1840 begynte Bøe sin kunstneriske utdannelse i København med anbefalinger og økonomisk støtte fra blant andre biskop Jacob Neumann, overlærer Lyder Sagen og konsul August Konow. (...) Da Bøe i 1845 vendte tilbake til Bergen, hadde han skaffet seg et navn som blomster- og stillebenmaler. (...) Et av hans kjente bilder fra denne tiden, "Rød rev", malt i 1847, ble solgt til Kong Oscar I (Nationalmuseet, Stockholm)." Reed Thomsen side 368

I 1849 reiste Bøe til Paris hvor han ble elev av blomstermaleren Theude Grønland, senere av Saint Jean. Bøes viktigste bilder ble laget i løpet av de følgende årene. Hans første deltagelse på Salonen var i 1851 med "En drueklase" som ble innkjøpt av den franske stat. Bøe var i sin samtid meget populær både i Norge, USA og England.


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Estimate
50 000 - 70 000 NOK
5 300 - 7 400 EUR
4 600 - 6 400 GBP
5 900 - 8 300 USD

Hammer price 55000

X

Tip a friend!

Frants Bøe
" Bergen 1820 - d.sst. 1891"

Tip a friend about this lot