Blomqvist / Auction / Modern, Classic & Munch / Munch, Edvard - Vinterlandskap med Drengstuen på Ekely / Winter Landscape with Red House at Ekely

Lot number: 39203-1
Lot number: 62
Exhibited TORDENSKIOLDS GATE 5
End 23.05.2017

Edvard Munch

Løten 1863 - Oslo 1944

Give absentee bid

It is now too late to place absentee bids on our website, please call us at +47 22 70 87 70 .
English description

Description

Vinterlandskap med Drengstuen på Ekely / Winter Landscape with Red House at Ekely


Akvarell på kartong, 50x65 cm
Signert nede til høyre: Edv. Munch

LITTERATUR Arne Eggum: «Ekelyperioden i Edvard Munchs kunst 1916-1944» i «Munch og Ekely», utstillingskatalog, Munch-museet, Oslo 1998

Eiendommen Ekely, med 45 mål med fruktbar jord og tilhørende hus, på Skøyen i Oslo, kjøpte Edvard Munch i 1916 og her skulle han tilbringe største delen av resten av sitt liv. Hit kom modeller og ble avbildet og mange ganger var det eiendommen, gården og dyrene her som var kunstnerens motiv. Munch døde også her 23. januar 1944, mot slutten av den tyske okkupasjonen.

I akvarellen er det «Drengstuen» på Ekely Munch har malt. Motivet er hentet fra rett utenfor stuedøren i hovedhuset på Ekely og til høyre i motivet ser vi antydet gelenderet til havetrappen som leder opp til glassverandaen. Munch har forenklet motivet noe og fjernet en del trær for å få til en forenklet komposisjon. «Drengstuen» fungerte som stall for Munchs hester og fjøs for hans ku. Dessuten var det bolig for gårdsbestyreren og andre tjenestefolk. Munch har malt dette motivet en rekke ganger til alle årstider, ofte titulert «Drengstuen», andre ganger «Det røde huset».

«Under første verdenskrig og de påfølgende årene utstilte Munch meget intensivt hos Blomqvist i Kristiania. Store årlige utstillinger fant sted, gjerne konsentrert om årets produksjon. […] Motivene hentet han stort sett fra Ekely med sine store jorder og 400 epletrær, bærbusker og krattskog. I mange av landskapsbildene fra Ekely og omgivelsene kan vi følge naturens gang gjennom årstidenes vekslinger fra sommer til høst, fra vinter til vår, fra pløying med egne hester til innhøsting av egen produksjon.» Eggum side 12-13


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Estimate
450 000 - 500 000 NOK
47 669 - 52 965 EUR
41 375 - 45 972 GBP
53 262 - 59 180 USD

Unsold
X

Tip a friend!

Edvard Munch
" Løten 1863 - Oslo 1944"

Tip a friend about this lot