Blomqvist / Auction / Contemporary, Modern and Classic & Exclusive Selection Norwegian Silver / Sohlberg, Harald - Vinternatt i fjellene 1917

Lot number: 41652-1
Lot number: 10
Exhibited TORDENSKIOLDS GATE 5
End 21.06.2016

Harald Sohlberg

Christiania 1869 - Oslo 1935

Give absentee bid

It is now too late to place absentee bids on our website, please call us at +47 22 70 87 70 .
English description

Description

"Vinternatt i fjellene" 1917


Litografi i farger

Papirmål 515-532x615 mm
Trykkmål 516x600 mm
Signert og datert i stenen nede til høyre: Sohlberg 1917
Spor etter tidligere signering nede til høye på arket
Nummerert med blyant nede til venstre: 42?
Trykket av A. Wörner lito. officin Kristiania
Stenseng 265, Storm Bjerke 6

Litografiet "Vinternatt i fjellene" ble trykket i et opplag på 250 eksemplarer.

LITTERATUR Magne Malmanger og Øivind Storm Bjerke: «Harald Sohlberg» utstillingskatalog Galleri K, Oslo 1986

«Blant de mange norske landskaps-motiv Sohlberg tok opp til behandling, var det intet som engasjerte ham så sterkt og beskjeftiget ham så vedvarende som «Vinternatt i Rondane» eller som den endelige tittelen kom til å lyde, «Vinternatt i fjellene». I tidligere år holdt han seg mest til de mildere og mer idylliske emner. Så hendte det at han ved påsketider 1899 ble med på en skitur fra Koppang i Storelvdal innover til Rondane og deretter ned til Alvdal. Han har selv fortalt at det var hans opplevelse den gang av fjellmassivets storslåtte skjønnhet som ga støtet til at han begynte å arbeide med dette motivet. [..] Det aller første utkastet til Rondane-komposisjonen kan være en liten skisse i blyant og vannfarge, utført på en konvolutt og angivelig laget allerede på togreisen tilbake fra Alvdal. I begynnelsen av 1900 slo han seg så ned i området ved Rondane, og der ble han stort sett værende i de følgende to år. Han skiftet riktignok oppholdssted et par ganger, men holdt seg alltid i nærheten av sine fjell og var hele tiden opptatt med å studere det motiv som hadde grepet ham slik.» Malmanger side 12

«Etter det hektiske arbeid med dette motivet i perioden 1900-1902 skulle det gå mange år før kunstneren for alvor ga seg med et igjen. Men tanken på det store Rondane-bildet slapp ham aldri.» Malmanger side 35

Det skulle bli flere malte versjoner i akvarell og pastell, samt en litografisk versjon av dette folkekjære motivet. Motivet i dette fargelitografiet er basert på den malte versjonen av motivet fra 1914 og som i dag befinner seg i Nasjonalmuseets eie. Men prosessen skulle ta tid. Sohlberg «fikk et rom på Kunst- og Håndverksskolen hvor han kunne arbeide. Det kom til å gå nesten tre år før trykket forelå. I mai 1917 presenteres litografiet i Oslo-pressen, og utgivelsen var tenkt å komme umiddelbart. Trykkeren ødela imidlertid en plate [sic], og hele førsteopplaget måtte kasseres. Sommeren brukte Sohlberg til å tegne opp en ny plate [sic] og høsten 1917 forelå «Vinternatt i fjellene» som litografi.» Bjerke side 51


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Estimate
100 000 - 120 000 NOK
10 593 - 12 712 EUR
9 200 - 11 033 GBP
11 836 - 14 203 USD

Hammer price 170000

X

Tip a friend!

Harald Sohlberg
" Christiania 1869 - Oslo 1935"

Tip a friend about this lot