Blomqvist / Auction / Contemporary, Modern & Classic / Gundersen, Gunnar S. - Komposisjon, 1950-tallet

Lot number: 42404-1
Lot number: 11
Exhibited Utlevert
End 21.06.2017

Gunnar S. Gundersen

Førde 1921 - Bærum 1983

Give absentee bid

It is now too late to place absentee bids on our website, please call us at +47 22 70 87 70 .
English description

Description

Komposisjon, 1950-tallet


Olje på lerret, 92x92 cm
Signert med initialer nede til høyre: G.S.G.

UTSTILT «Fokus 1950», Museet for Samtidskunst,
Oslo 1998

LITTERATUR Hellandsjø, Hoff og Sæthre-McGuirk: "Gunnar S. Gundersen", Henie Onstad Kunstsenter 2006

"Selv om Gundersen nå utviklet et gjenstandsløst billedspråk og alle broer til naturalismen kunne synes brent, så slapp han aldri helt taket i den norske natur. Hans beundring for de ville fjell og de svimlende stup fornemmer man helt klart selv i de mest presise, metallaktige, konstruktivistiske bilder fra 60- og 70-årene (...) Om maleprosessen sa han selv: Når jeg begynner å male, går jeg ut fra en første opplevelse. Det er gjerne et rytmisk fragment som har utkrystallisert seg fra noe jeg har betraktet, enten en naturopplevelse eller en opplevelse av en annens malerier. Dette fragmentet utløser så en organisk sammenhengende rekke av formuttrykk, så en etter hvert får mer og mer tak på hele bildet, som er en sammenstilling av alle disse inntrykkene. Så kutter jeg ut og legger til inntil relasjonene virker som jeg vil. Da skal elementene danne en levende og harmonisk helhet." Hellandsjø, Hoff og Sæthre-McGuirk side 11 og 14


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Estimate
200 000 - 250 000 NOK
21 186 - 26 483 EUR
18 389 - 22 986 GBP
23 672 - 29 590 USD

Hammer price 370000

X

Tip a friend!

Gunnar S. Gundersen
" Førde 1921 - Bærum 1983"

Tip a friend about this lot