Blomqvist / Auction / Contemporary, Modern & Classic / Gude, Hans Fredrik - Chiemseefiskere som trekker garnet i land 1871

Lot number: 42379-1
Lot number: 12
Exhibited Utlevert
End 21.06.2017

Hans Fredrik Gude

Christiania 1825 - Berlin 1903

Give absentee bid

It is now too late to place absentee bids on our website, please call us at +47 22 70 87 70 .
English description

Description

"Chiemseefiskere som trekker garnet i land" 1871


Olje på lerret, 85x150 cm
Signert nede til venstre: HF Gude 1871

Haverkamp 509

PROVENIENS Dreyer, Bremen
Blomqvist auksjon 8. mars 1965, kat. nr 20, pris kr 23.170
Privat eie

LITTERATUR Frode E. Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, Oeuvre-katalog, upublisert magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1982, kat. nr 509
Frode E. Haverkamp: "Hans Fredrik Gude", Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, side 810-818
Frode Haverkamp: Hans Gude, Oslo 1992

"I 1864 ble Gude kalt til professor i Karlsruhe. Atter var det Schirmers professorat i landskapsmaleri han skulle overta. Følgende av Preussens krig med Danmark hadde skapt visse betenkeligheter hos Gude mot igjen å ta arbeid i Tyskland. Men betingelsene var så gode ved «Den storhertuglige badiske kunstskole» at Gude aksepterte. Årene i Baden mellom 1864 og 1880 ble vellykkede i flere henseende. En rundelig gasje og romslig embetsbolig gav anledning til et rikt sosialt liv. Hans gode forhold til storhertugen skaffet ham lange feriepermisjoner som mulig gjorde sommeropphold ved Chiemsee, Bodensee og andre østerrikske sjøer, hvis ikke reiser til Hallingdal, Sogn, Romsdal, Lista eller Christianiafjorden stod på programmet. Det var også i denne perioden Gudes malerier nådde høyest i pris og ble innkjøpt av flere offentlige, fyrstelige og private samlinger rundt om. Foruten gullmedalje ved flere verdensutstillinger fikk Gude også honorære medlemskap ved berømte kunstakademier." Haverkamp 1992 side 7 og 8

Gude tilbragte i perioden 1864-1880 flere somre ved Chiemsee i Tyskland hvor dette motivet høyst sannsynlig er hentet fra. Han var veldig opptatt lysreflekser i vann, og lagde ulike variasjoner over dette temaet. Lyskilden er skjult. Menneskene på bildet omringer lyset fra hver sin kant og skaper en ramme rundt både kilden og selve lyset, som begge er sentralt plassert i komposisjonen.

Under sitt opphold som underviser i Düsseldorf gikk Gude under navnet "Der Luftdoktor". Dette skyltes at han hjalp kollegaer med fremstillingen av atmosfæren. Hans balanse av lys og skygge i form av kraftig lysvirkning satt mot mørke billedelementer som robåter og mennesker, er gjort så virkelig og overbevisende at iscenesettelser sjelden oppfattes. Gude var alltid av den oppfatning at de ferdige arbeidene skulle være et resultat av erindringer og ikke en direkte reproduksjon.


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Estimate
400 000 - 500 000 NOK
42 372 - 52 965 EUR
36 778 - 45 972 GBP
47 344 - 59 180 USD

Hammer price 325000

X

Tip a friend!

Hans Fredrik Gude
" Christiania 1825 - Berlin 1903"

Tip a friend about this lot