Blomqvist / Auction / Contemporary, Modern & Classic / Collett, Frederik - Vinter ved Mesna, 1908

Lot number: 41222-3
Lot number: 22
Exhibited Utlevert
End 13.12.2016

Frederik Collett

Christiania 1839 - Lillehammer 1914

Give absentee bid

It is now too late to place absentee bids on our website, please call us at +47 22 70 87 70 .
English description

Description

Vinter ved Mesna, 1908


Olje på lerret, 52x74 cm
Signert med initialer og datert nede til venstre: F C 08

UTSTILT Lillehammer Kunstmuseum 1997

LITTERATUR Vidar Poulsson: "Frederik Collett" i "Norsk kunstnerleksikon" Oslo 1982, bind 1, side 420-422
Arne Stenseng: "Frederik Collett" Oslo 1947
Ingrid Blekastad: "Naturalisten Frederik Collett" Lillehammer Kunstmuseum 1997

Fredrik Collett var den første norske maleren som fikk bygget seg et friluftsatelier. Han hadde sett dette i bruk av de engelske malerne under sitt studieopphold i Wales, og konstruerte flere ulike typer, både til seg selv og for andre. Disse enkle brakkekonstruksjonene gjorde det mulig å sitte ute, selv midtvinters, og male direkte etter naturen. Mens Colletts lærer Gude, som også var opptatt av friluftsmaleriet, nøyde seg med å samle skisser i den frie natur, tilstrebet de engelske malerne å male hele bildet ferdig utendørs. Helst skulle de også bare male under identiske lys- og værforhold. Den samme metoden ble senere tatt i bruk av de franske impresjonistene, og Collett kom også til å sverge til denne arbeidsformen.

I 1888 skrev Andreas Aubert i Dagbladet: "Blandt vor Generations Friluftsmalere er, saavidt jeg ved, Collett den første herhjemme. En Stund før Thaulow og Werenskiold kom hjem, byggede han sig et flytbart Skur som han kunde male ude i midtvinters. Hans Opfatning og hans maleriske Udførelse er lige originale. I en djerv Teknik skildrer han Vinterens Dvale under det hvide Snedekke med det sorte Elveløbs langsomme og tungsindige livspuls."


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Estimate
50 000 - 70 000 NOK
5 300 - 7 400 EUR
4 600 - 6 400 GBP
5 900 - 8 300 USD

Hammer price 42000

X

Tip a friend!

Frederik Collett
" Christiania 1839 - Lillehammer 1914"

Tip a friend about this lot