Blomqvist / Vinauksjon / Hvordan selge

Vinauksjon

Har du spørsmål om vinauksjoner? Kontakt:

Sara Frimanslund
[email protected]
957 07 735

Hvordan selge på vinauksjon

Har du vin du ønsker å selge på en av våre vinauksjoner? Her finner du alt du trenger å vite om salg av objekter på vinauksjon.

Vurdering av vinens verdi

Informasjon om hvordan du registrerer og sender inn vinflasker til auksjon finner du på Vinmonopolets egne sider.

Dersom Vinmonopolet godkjenner objektet ditt vil det bli vurdert av en deres fagpersoner for å fastsette verdi.

Når dette er klart kan du avtale levering av vinen til Blomqvists lokaler i Rolfsbuktveien 4e-f på Fornebu.

Dersom du trenger hjelp med transport, kan vi hjelpe til med dette. I våre lager er vinen forsikret og blir oppbevart under korrekte forhold frem til salg og avhenting.

Kontrakt

Etter at objektene er ankommet Blomqvist, vil en endelig verdivurdering og utropspris bli fastsatt etter besiktigelse. Vurderingsprisen avhenger blant annet av objektets historikk, kvalitet, sjeldenhet, proveniens og forholdet mellom tilbud og etterspørsel i markedet.

Når denne verdivurderingen foreligger, inngår du en kontrakt med Blomqvist. Kontrakten inneholder en prisvurdering foretatt av Vinmonopolets fagperson, en minstepris og salgsvilkår. Når man er enige om kontrakten og den er signert av deg, kommer objektet med på avtalt auksjon.

Vinauksjonskatalog

Til hver vinauksjon blir det utarbeidet en katalog med omtale av alle objektene som skal selges. Denne katalogen blir tilgjengelig på våre nettsider. I nettkatalogen vil det være minst ett bilde til hvert enkelt objekt. 

Salg og oppgjør

Når objektet blir solgt vil du motta en bekreftelse på salget. Blomqvist sender oppgjør til selger ca. 30 dager etter avholdt auksjon så fremt objektet er betalt av kjøper. Oppgjøret du mottar vil være salgssum fratrukket Vinmonopolets og Blomqvists salær, som avtalt i kontrakten.

Vinmonopolet og Blomqvist skal sørge for at alkohollovens bestemmelser om ansvarlig salg følges ved gjennomføringen av vinauksjoner. Som følge at dette stilles det krav til alder for den som selger og kjøper (18 år for vin og 20 år for brennevin), krav til sosial kontroll ved utlevering og overholdelse av alkoholreklameforbudet.