Blomqvist / Vinauksjon / Hvordan kjøpe

Vinauksjon

Har du spørsmål om vinauksjoner? Kontakt:

Sara Frimanslund
[email protected]
957 07 735

Hvordan kjøpe på vinauksjon

Ønsker du å legge inn bud på våre vin, øl- eller brennevinsauksjoner? Her finner du alt du trenger å vite.

Auksjonsobjektene som skal selges på auksjonen blir tilgjengelige på blomqvist.no under egen kategori kl. 09.00 dagen auksjonen starter. Alle objektene er avbildet og nøye beskrevet av eksperter fra Vinmonopolet. Vinmonopolet publiserer en liste over alle objektene som tilbys på auksjon. Listen finner du på vinmonopolet.no tre dager før auksjonsstart.   

Slik kan du by på Vinauksjon 

For å by må du registrer deg som bruker på Blomqvist.no. Du bekreft at du er over 18 år gammel ved å oppgi din alder når du aksepterer betingelsene for vinauksjoner. Når du er registrert kan du by på vinauksjonene.

For hver auksjon finnes det en auksjonskatalog på www.blomqvist.no. I nettkatalogen som publiseres ca 10 dager før auksjon, er alle auksjonsobjektene avbildet og nøye beskrevet av eksperter fra Vinmonopolet.

Slik får du tilgang til nettkatalogen- registrer deg som bruker på Blomqvist.no her. Bekreft at du er over 18 år gammel ved å oppgi din alder når du aksepterer betingelsene for vinauksjoner. Når du er registrert kan du se nettkatalogen her.

Besiktigelse

Den siste uken før vinauksjonen avsluttes kan du etter avtale se salgsobjektene. Besiktigelsen skjer i våre lokaler i Rolfsbuktveien 4e-f, 1364 Fornebu. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Auksjonene foregår på Blomqvists nettside – www.blomqvist.no

All budgivning foregår på vår nettside. Når du er registrert kan du legge inn et maksimumsbud på auksjonsobjektet/ene. Budet vil være med i budgivningen frem til prisen overstiger budet, eller frem til budrunden avsluttes og du har det høyeste budet. Prisen vil da bli det laveste mulige bud som må til for å vinne budrunden.

Betaling og henting

Vin kan hentes og betales hos Blomqvist i Rolfsbuktveien 4 e-f man-tors kl. 11-18, fre 11-15 (eller etter avtale) og lør 10-15. Legitimasjon må fremvises. På fakturaen kommer 20% i tillegg til tilslagssummen.

Objektene må hentes innen 14 dager etter auksjon. Du kan betale med kredittkort (Visa og Mastercard), via bankoverføring, eller velge å få beløpet trukket fra ditt registrerte kort automatisk.

  1. Første gang du legger inn et bud vil du få spørsmål om du vil hente eventuelle kjøpte flasker hos Blomqvist eller hvis du vil ha flaskene levert til et Vinmonopol i Bergen, Sandefjord, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Nordland, Troms, Finnmark og Hamar. Dersom du velger en av disse Vinmonopolene koster transporten fra kr 150,- per 12 flasker (kr. 190,- for levering til Nordland, Troms og Finnmark.
  2. Kjøper henter selv. Ta med legitimasjon.
  3. Kjøper kan sende andre for å hente. Vedkommende må ha med fullmakt og kopi av legitimasjon til kjøper eller sende dette direkte til oss [email protected]
  4. Dersom du ønsker å arrangere henting/transport gjøres dette på eget initiativ med en ekstern transportør. Blomqvist utleverer varene til sjåfør som må være 18/20 år gammel. Før dette kan skje må kunden sende e-post til [email protected] med kopi av legitimasjon og flaskene må være betalt. Blomqvist må sjekke legitimasjonen til sjåfør som henter varene. Vi kan ikke stå for forsendelser til utlandet. Vinmonopolet og Blomqvist har ikke eksport-rett og kjøpere av objekter må selv ta kontakt med tollvesenet for nærmere avklaring om sending av vin, øl eller brennevin til utlandet.

Lagerleie

Er ikke flaskene hentet innen to uker etter avsluttet auksjon vil du få et varsel om at lagerleie vil påløpe og du vil kort etter dette bli belastet med kr 140,- i lagerleie pr påbegynt uke (gjelder ikke ferie- og høytider). Hvis flaskene fremdeles ikke er hentet innen en måned etter avsluttet auksjon kan Blomqvist selge flaskene til høystbydende for å dekke lagerkostnader.

Alderskontroll, åpningstidsbestemmelser og sosialkontroll ved utlevering

Salg av alkoholholdig drikke er underlagt alkohollovens bestemmelser og det stilles derfor krav om at kjøper av vin og øl må være 18 år og kjøper av brennevin må være 20 år. Videre skal ikke vin, øl eller brennevin leveres ut til berusede personer.

Tid og sted

Vinmonopolet og Blomqvist fastsetter datoer for vinauksjonene i god tid i forveien. Du vil finne opplysninger om disse datoene på våre og Vinmonopolets nettsider. Auksjonene finner sted på www.blomqvist.no.

Vinens tilstand

Samtlige flasker selges «as is» etter forbrukerkjøpslovens §17. Kjøper bærer risikoen for å ha undersøkt flaskens tilstand og gis mulighet til å undersøke flasken før man byr. Alle objekter kan besiktiges i Blomqvists lokaler etter forutgående avtale siste uken før auksjon.

Kvaliteten på vinen er blant annet avhengig av hvordan vinen har vært oppbevart, produsentens historikk og årgang. Vinmonopolets fagpersoner vil gjøre en generell vurdering av vinens proveniens og kvalitet. Blomqvist eller Vinmonopolet er ikke under noen omstendighet ansvarlig for denne kvaliteten på vinen og dets innhold.

Foto av flaskene tas i identifiseringsøyemed, Blomqvist eller Vinmonopolet er ikke ansvarlig for skader eller svakheter som ikke fremgår av illustrasjonene. Opplysninger om vinen og dets opprinnelse er ment som veiledning for kjøper ved undersøkelse av objektet. Blomqvist eller Vinmonopolet er ikke ansvarlig for feilaktige opplysninger, med mindre feilen skyldes grov uaktsomhet.

Forbehold om teknisk svikt

Vi har lagt ned store ressurser med det formål å få et driftssikkert og pålitelig auksjonssystem. Vi utelukker likevel ikke at teknisk svikt kan forekomme og hindre auksjonen å forløpe som forventet. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å stanse en pågående auksjon, midlertidig eller permanent. Videre forbeholder vi oss retten til å annullere en avsluttet auksjon selv om en kjøper har fått melding om tilslag på et objekt/lot, uten at dette medfører ansvar for oss.

Nettauksjonens tekniske gjennomføring avhenger også av forhold lokalt hos den enkelte kunde (eget datautstyr, internettlinjer o.l.). Blomqvist kan ikke stå ansvarlig for at dette fungerer. Vi gjør oppmerksom på at klokken som teller ned til auksjonsslutt, kjører på kundens egen maskinenhet. Den vil derfor fortsette å telle ned selv om kontakten med Blomqvist sin server skulle være brutt. I slike tilfeller vil budgiver for eksempel kunne gå glipp av oppdatering om overbud. Kunden er selv ansvarlig for at kontakten mot internett er intakt. Vi anbefaler derfor våre kunder å oppdatere nettsiden med jevne mellomrom; trykke «refresh», dvs laste inn siden på nytt.

Informasjon til kjøper på vinauksjon fra Vinmonopolet.no