Blomqvist / Vin

Vin

Har du spørsmål om Vinmonopolet og Blomqvist sine vinauksjoner? Vennligst ta kontakt:

auksjoner@vinmonopolet.no

Vinauksjon

Vin

Neste auksjon for vin, brennevin & whisky er 16. og 17. november. Katalogen publiseres her mandag 7. november - følg med!

Se tilslagslisten fra høstens første auksjon for vin, brennevin & whisky.

Se tilslagsliste for vin her

Se tilslagsliste for destillater her

Last ned katalogen som PDF her

Last ned katalogen som XLS her

All utlevering av vin skjer hos Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 mandag-fredag 11-17 og lørdag 12-15.

VERDIVURDERING OG INNLEVERING TIL KOMMENDE AUKSJONER

Vi har nå lukket innlevering til årets siste auksjon grunnet stor pågang. Vi planlegger seks auksjoner i 2016 og tar i mot viner til disse auksjonene fortløpende.

Katalogen publiseres på www.blomqvist.no 10-12 dager før hver auksjonsavslutning. 

Verdivurdering og innlevering til vin- og brennevinsauksjonene pågår fortløpende. Ta kontakt på auksjoner@vinmonopolet.no for å få verdivurdert din samling for innlevering til en av de planlagte auksjonene.

Blomqvist har siden starten for tre år siden sammen med Vinmonopolet gjennomført flere vin- og brennevinsauksjoner med gode resultater. Ser mer informasjon nedenfor om hvordan du kjøper på vinauksjon. Auksjonene arrangeres av Blomqvist i samarbeid med Vinmonopolet og skjer på vegne av privatpersoner. Det er fagpersoner hos Vinmonopolet som foretar kvalitets- og verdivurdering av produktene.

Er du interessert i å selge på en av våre auksjoner? På Vinmonopolets hjemmesider finner du mer informasjon om fremgangsmåte for å selge på auksjon eller send en e-post til auksjoner@vinmonopolet.no.

Hvordan kjøpe på vinauksjon

   

Våre vinauksjoner foregår kun på nett. For å kunne kjøpe vin hos Blomqvist Kunsthandel, må du være registrert som bruker og ha bekreftet at du er over 18 år gammel. Logg inn eller registrer deg for å få tilgang.

Dersom du både er logget på og har bekreftet betingelser og alderen din, finner du nettkatalogen her.

     

Hvordan selge på vinauksjon

For å levere vin for salg til våre vinauksjoner, må du først melde inn flasken din til Vinmonopolet for vurdering. På deres nettsider finner du registreringsskjema og videre beskrivelse av hvordan du går frem. Når vinen er godkjent for salg, kan du ta kontakt med Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i Oslo for å avtale innlevering av vinen. Endelig verdivurdering og utropspris blir fastsatt ved besiktigelse av flaskene.

Les mer om hvordan du kan selge her

Om vinauksjoner og rettigheter

I tillegg til Vinmonopolets enerett på salg av alkohol i vanlige butikker, har Vinmonopolet fått enerett til å besørge auksjoner. Salget skal skje i kontrollerte former og med alderskontroll. Relevante bestemmelser for auksjoner fremgår av alkoholloven § 3-1, sjette ledd og innkjøpsforskriftet kap 7A.