Blomqvist / Vin

Vin

Har du spørsmål om vinauksjoner? Kontakt:

Sara Frimanslund
auksjoner@vinmonopolet.no
957 07 735

Vinauksjon

Vin

Neste vinauksjon avholdes 20. og 21. juni - katalogen publiseres 11. juni.

Tilslagslister for de seneste vin- og brennevinsauksjonene

SE TILSLAGSLISTEN FOR VINAUKSJONEN APRIL 2018 HER

SE TILSLAGSLISTEN FOR BRENNEVINSAUKSJONEN MARS 2018 HER

SE TILSLAGSLISTEN FOR VINAUKSJONEN FEBRUAR 2018 HER

Endringer i distribusjon:

Første gang du legger inn et bud vil du få spørsmål om du vil hente eventuelle kjøpte flasker hos Blomqvist Kunsthandel eller hvis du vil ha flaskene levert til et Vinmonopol i Bergen, Sandefjord, Stavanger, Trondheim, Ålesund eller Hamar. Dersom du velger en av disse Vinmonopolene koster transporten 150,- per 12 flasker. 

Det jobbes intensivt for å utvide distribusjonen etter auksjonen, slik at flasker kan utleveres ved Vinmonopol i flere norske byer. 

Endringer ved utlevering i Oslo:

Hentefristen er utvidet til 14 dager. Etter 14 dager vil det automatisk påløpe lagerleie på kr.140,- per objektnummer/lot per påbegynte uke.

All innlevering og utlevering av vin skjer hos Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i Oslo. Våre åpningstider er mandag-fredag 11-17 og lørdag 12- 15.

VERDIVURDERING OG INNLEVERING TIL KOMMENDE AUKSJONER

Ønsker du å selge, må du ta kontakt med Sara Frimanslund, ansvarlig for auksjoner ved Vinmonopolet- auksjoner@vinmonopolet.no eller telefon 957 07 735 for en verdivurdering. Vi fyller opp auksjonene fortløpende og de kan bli fulle før innleveringsfristen. Katalogen publiseres på vår nettside 10 -12 dager før auksjonen.

Når Hva Innleveringsfrist Auksjonsstart Auksjonsavslutning
Juni Vin og brennevin 08.04.2018 11.06.2018 20. og 21. juni
September Vin 11.06.2018 10.09.2018 19. og 20. september
November Vin og brennevin 10.09.2018 19.11.2018 28. og 29. november
         

Selge på vinauksjon

For å levere inn vin, øl eller brennevin for salg på våre auksjoner, må du først melde inn flaskene til Vinmonopolet for vurdering. På Vimonopolets nettsider finner du registreringsskjema og videre beskrivelse på hvordan du går frem. Når flaskene er godkjent for salg av ekspertene fra Vinmonopolet, kan du ta kontakt med Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i Oslo for å avtale innlevering av flaskene: resepsjon@blomqvist.no eller telefon 22 70 87 70. Endelig verdivurdering og prisvurdering blir fastsatt ved besiktigelse av flaskene. Les mer om hvordan du kan selge her

Kjøpe på vinauksjon

   

Vinmonopolet og Blomqvist Kunsthandel har siden 2013 gjennomført flere vin- og brennevinsauksjoner med meget gode resultater.  Auksjonene arrangeres av Blomqvist Kunsthandel i samarbeid med Vinmonopolet og skjer på vegne av privatpersoner. Det er fagpersoner hos Vinmonopolet som foretar kvalitets- og verdivurdering av produktene. Våre vinauksjoner foregår på nettsidene til Blomqvist. Her finner du alle objekter/lots nøye beskrevet og vurdert av eksperter fra Vinmonopolet. For å kunne kjøpe vin hos Blomqvist Kunsthandel, må du være registrert som bruker og ha bekreftet at du er over 18 år gammel. Logg inn eller registrer deg for å få tilgang. Dersom du både er logget på, har bekreftet betingelser og alderen din har du anledning til å legge inn bud når auksjonene er aktive. Katalog finner du her.

     

Om vinauksjoner og rettigheter

I tillegg til Vinmonopolets enerett for salg av alkohol i vanlige butikker, har Vinmonopolet fått enerett til å besørge auksjoner. Salget skal skje i kontrollerte former og med alderskontroll. Relevante bestemmelser for auksjoner fremgår av alkoholloven § 3-1, sjette ledd og innkjøpsforskriftet kapittel 7A.