Blomqvist / Vin

Vin

Har du spørsmål om vinauksjoner? Kontakt:

Sara Frimanslund
auksjoner@vinmonopolet.no
957 07 735

Vinauksjon

Vin

Høstens første auksjon er avsluttet. Neste vin- og brennevinsauksjon har avslutningsdager 28. og 29. november, katalogen publiseres 19/11. Innlevering pågår til våre kommende auksjon.

Se tilslagslisten for vin september 2018

Se tilslagslisten for brennevin september 2018

Endringer i distribusjon:

Første gang du legger inn bud vil du få spørsmål om du vil hente kjøpte flasker hos Blomqvist Kunsthandel eller hvis du vil ha flaskene levert til et Vinmonopol i Bergen, Sandefjord, Stavanger, Trondheim, Ålesund eller Hamar. Dersom du velger utlevering ved et av disse Vinmonopol koster transporten kr 150 per 12 flasker. Det jobbes intensivt for å utvide distribusjonen etter auksjonen, slik at flasker kan utleveres ved Vinmonopol i flere norske byer.

Hentefristen er 14 dager etter auksjonen. Deretter påløper det automatisk lagerleie på kr 140 per lot/objektnummer per påbegynte uke.

All innlevering og utlevering av vin utover nevnte Vinmonopol skjer hos Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i Oslo - våre åpningstider er mandag-fredag 11-17 og lørdag 11 - 15

VERDIVURDERING OG INNLEVERING TIL KOMMENDE AUKSJONER

Ønsker du å selge, må du ta kontakt med Sara Frimanslund, ansvarlig for auksjoner ved Vinmonopolet- auksjoner@vinmonopolet.no eller telefon 957 07 735 for en verdivurdering. Vi fyller opp auksjonene fortløpende og de kan bli fulle før innleveringsfristen. Katalog/liste over utvalget publiseres på vår nettside 10-12 dager før auksjon.

Når Tilbudsfrist Innleveringsfrist Auksjonsstart Auksjonsavslutning
November     19.11.2018 28. og 29. november
Februar 19.11.2018 27.11.2018 04.02.2019 13. og 14. februar
April 04.02.2019 12.02.2019 01.04.2019 10. og 11. april
Juni 01.04.2019 09.04.2019 03.06.2019 13. og 14. juni
September 03.06.2019 18.06.2019 09.09.2019 18. og 19. september
November 09.09.2019 17.09.2019 Dato ikke satt Dato ikke satt
         

Vinmonopolet og Blomqvist Kunsthandel har siden 2013 gjennomført flere vin- og brennevinsauksjoner med meget gode resultater.  Auksjonene arrangeres av Blomqvist Kunsthandel i samarbeid med Vinmonopolet og skjer på vegne av privatpersoner. Det er fagpersoner hos Vinmonopolet som foretar kvalitets- og verdivurdering av produktene. 

Selge på vinauksjon

For å levere inn vin, øl eller brennevin for salg på våre auksjoner, må du først melde inn flaskene til Vinmonopolet for vurdering. På Vimonopolets nettsider finner du registreringsskjema og videre beskrivelse på hvordan du går frem. Når flaskene er godkjent for salg av ekspertene fra Vinmonopolet, kan du ta kontakt med Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i Oslo for å avtale innlevering av flaskene: resepsjon@blomqvist.no eller telefon 22 70 87 70. Endelig verdivurdering og prisvurdering blir fastsatt ved besiktigelse av flaskene. Les mer om hvordan du kan selge her

Kjøpe på vinauksjon

   

Våre vinauksjoner foregår på nettsidene til Blomqvist. Her finner du alle flasker/lots nøye beskrevet og vurdert av eksperter fra Vinmonopolet. For å kunne kjøpe vin hos Blomqvist Kunsthandel, må du være registrert som bruker og ha bekreftet at du er over 18 år gammel. Logg inn eller registrer deg for å få tilgang. Dersom du både er logget på, har bekreftet betingelser og alderen din har du anledning til å legge inn bud når auksjonene er aktive. Katalog/liste over flaskene finner du her.

     

Om vinauksjoner og rettigheter

I tillegg til Vinmonopolets enerett for salg av alkohol i vanlige butikker, har Vinmonopolet fått enerett til å besørge auksjoner. Salget skal skje i kontrollerte former og med alderskontroll. Relevante bestemmelser for auksjoner fremgår av alkoholloven § 3-1, sjette ledd og innkjøpsforskriftet kapittel 7A.