Blomqvist / Vin

Vin

Har du spørsmål om vinauksjoner? Kontakt:

Sara Frimanslund
auksjoner@vinmonopolet.no
957 07 735

Vinauksjon

Vin

Neste vinauksjon har avslutningsdager 25. og 26 april. Katalogen puliseres her den 16. april.

Katalog brennevin Mars 2018 (PDF)

Katalog brennevin Mars 2018 (XLS)

SE TILSLAGSLISTEN FOR BRENNEVINSAUKSJONEN MARS 2018 HER

SE TILSLAGSLISTEN FOR VINAUKSJONEN FEBRUAR 2018 HER

Endringer i distribusjon:

Det jobbes intensivt for å utvide distribusjonen på denne auksjonen, slik at viner kan utleveres ved Vinmonopol i flere Norske byer. Følg med på vinmonopolet.no for mer informasjon.

Endringer ved utlevering i Oslo:

Hentefristen blir utvidet til 14 dager. Etter 14 dager (fra 4. mars) vil det automatisk påløpe lagerleie på kr.140,- per objektnummer (lot) per påbegynte uke.

All innlevering og utlevering av vin skjer i lokalene til Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i Oslo. Våre åpningstider er mandag - fredag 11 - 17 og lørdag 12 - 15.

VERDIVURDERING OG INNLEVERING TIL KOMMENDE AUKSJONER

Ønsker du å selge må du ta kontakt med Sara Frimanslund, ansvarlig for auksjoner ved Vinmonopolet, auksjoner@vinmonopolet.no eller telefon 957 07 735 for en verdivurdering. Vi fyller opp auksjonene fortløpende og de kan bli fulle før innleveringsfristen. Katalogen publiseres på vår nettside 10 -12 dager før auksjonen.

Når Hva Innleveringsfrist Auksjonsstart Auksjonsavslutning
April Vin 01.02.2018 16.04.2018 25. og 26. april
Juni Vin og brennevin 08.04.2018 11.06.2018 20. og 21. juni
September Vin 11.06.2018 10.09.2018 19. og 20. september
November Vin og brennevin 10.09.2018 19.11.2018 28. og 29. november
         

Selge på vinauksjon

For å levere inn vin for salg på våre vinauksjoner, må du først melde inn vinen til Vinmonopolet for vurdering. På deres nettsider finner du registreringsskjema og videre beskrivelse på hvordan du går frem. Når vinen er godkjent for salg av ekspertene fra Vinmonopolet, kan du ta kontakt med Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i Oslo for å avtale innlevering av vinen: resepsjon@blomqvist.no eller telefon 22 70 87 70. Endelig verdivurdering og prisvurdering blir fastsatt ved besiktigelse av flaskene. Les mer om hvordan du kan selge her

Kjøpe på vinauksjon

   

Vinmonopolet og Blomqvist Kunsthandel har siden 2013 gjennomført flere vin- og brennevinsauksjoner med gode resultater. Se mer informasjon nedenfor om hvordan du kjøper og selger på vinauksjon. Auksjonene arrangeres av Blomqvist Kunsthandel i samarbeid med Vinmonopolet og skjer på vegne av privatpersoner. Det er fagpersoner hos Vinmonopolet som foretar kvalitets- og verdivurdering av produktene.

Våre vinauksjoner foregår på nettsidene til Blomqvist. Her finner du alle objekter nøye beskrevet og vurdert av eksperter fra Vinmonopolet. For å kunne kjøpe vin hos Blomqvist Kunsthandel, må du være registrert som bruker og ha bekreftet at du er over 18 år gammel. Logg inn eller registrer deg for å få tilgang.

Dersom du både er logget på, har bekreftet betingelser og alderen din har du anledning til å legge inn bud når auksjonene er aktive. Katalog finner du her.

     

Om vinauksjoner og rettigheter

I tillegg til Vinmonopolets enerett for salg av alkohol i vanlige butikker, har Vinmonopolet fått enerett til å besørge auksjoner. Salget skal skje i kontrollerte former og med alderskontroll. Relevante bestemmelser for auksjoner fremgår av alkoholloven § 3-1, sjette ledd og innkjøpsforskriftet kapittel 7A.