Blomqvist / Utstillinger / Tidligere utstillinger / Norsk Minimalisme?

Utstillinger

Åpner: torsdag 06. september 2018 kl 18.00

UTSTILLING AVSLUTTET Norsk Minimalisme?

Gruppeutstillingen inneholder en rekke kunstnere og verk hvor knapt noen egentlig kan sies å representere renskårne eksempler på retningen slik vi kjenner den fra amerikansk og sentraleuropeisk kunst. Imidlertid har arbeidene det til felles at de slekter på klassisk minimale uttrykk, enten som referanser til eller kritikk av eksempelvis det monokrome maleriet eller romfenomenologiske skulpturarbeider. Samtidig er flere av arbeidene åpenbart «forkledd» som minimalisme mens prosjektet egentlig er ute i helt andre ærender.
Utstillingsperiode: 7 - 30. september

Utstillingens spørsmål blir dermed hvilken funksjon det kan ha å snakke om «minimalisme» i norsk kunsthistorie. Kan applikasjonen av et slikt formalistisk begrep hjelpe oss å se andre strømninger gjennom nyere norsk kunsthistorie enn de vi er vant til å tenke på i lys av de etablerte store fortellingene om norsk kunst? Og er det mulig at et så åpent begrep snarere enn å fungere reduserende på de ulike kunstverkenes mangeartede meningsinnhold snarere lar oss forstå dem individuelt og selvstendig?

De fleste av utstillingsverkene vil være til salgs.

Øystein Aasan, Anna-Eva Bergman, Paul Brand, Jan Christensen, Jeannette Christensen, AK Dolven, Dag Erik Elgin, Marius Engh, Herman Hebler, Knut Henrik Henriksen, Johanne Hestvold, Ane Mette Hol, Tarjei Bodin Larsen, Victor Lind, Josefine Lyche, Arne Malmedal, Anders Sletvold Moe, Kristin Nordhøy, Terje Roalkvam, Mouche Thomsen, Gerd Tinglum, Kåre Tveter, Lars Monrad Vaage.

Kuratert av Erlend Hammer

For verksliste og mer informasjon, ta kontakt med Erlend Hammer [email protected]