Blomqvist / Utstillinger / Tidligere utstillinger / Munch og Blomqvist

Utstillinger

Åpner: mandag 03. juni 2013 kl 19.00

UTSTILLING AVSLUTTET Munch og Blomqvist

Edvard Munch var en hyppig utstiller hos Blomqvist Kunsthandel i Oslo. Årets utstilling Munch og Blomqvist belyser forbindelsen mellom Munch og Blomqvist ved at kunstnerens utstillingsvirksomhet settes i et historisk perspektiv.

Blomqvist ønsker velkommen til utstillingen Munch og Blomqvist. Utstillingen viser den tette og viktige kontakten det var mellom Blomqvist og Edvard Munchs kunst. 

Edvard Munch stilte ut hos Blomqvist hele 13 ganger. Mange av de i dag ikoniske verkene, ble første gang presentert for publikum i Blomqvists forskjellige lokaler. Rommene fra den gang er bevart og står i en særstilling som muligens det eneste eksisterende utstillingslokale fra Munchs tid, fremdeles i privat eie likt som den gang.
 
 Rollen til Blomqvist var todelt; både det faktum at Blomqvist hadde lokaler som verdig kunne stille ut kunsten, men kanskje like viktig var det at Blomqvist kunne videreformidle den. I kabinettet, innenfor det store galleriet i andre etasje, ble Munchs grafikk stilt ut tett i tett, med det mål for øye å selge. Vi viser i dagens utstilling hvordan det vil ha sett ut.
 

Visning

3. juni - 21. august 2013.

Åpent onsdag - søndag kl. 11-17