Blomqvist / Utstillinger

Utstillinger

Utstillinger

Cartooned Revisited - Marian Heyerdahl

Årets første utstilling på Blomqvist er en bred presentasjon av Marian Heyerdahl skulpturer fra serien Cartooned Revisited. Stålskulpturene reiser spørsmål rundt fremstilling av kjønn, seksualitet og relasjoner i et samfunn hvor det polerte idealet dominerer.

Les mer om Cartooned Revisited - Marian Heyerdahl

LUCIA

QB Gallery og Blomqvist Kunsthandel presenterer i felleskap fotoutstillingen LUCIA. Fellesnevneren for arbeidene i utstillingen er den subjektive oppfattelsen av lys i fotografiet. Utstillingen består av aktuelle kunstnere med fotografi som primærmedium.

Les mer om LUCIA