Blomqvist / Om Blomqvist / Online vurdering

Om Blomqvist

Online vurdering

Edvard Munch, Proveniens Edvard Munchs vaktmester på Ekely Jakob Daviknes (1915-1983)

Vår online-vurdering er et tilbud til deg som ønsker å selge hos oss. Vi gir deg en auksjonsvurdering på bakgrunn av tilsendt fotografi og beskrivelse.

Forhåndsvurderingen avspeiler forventet salgspris på auksjon hos oss. Vi utfører også forsikringstakst og takst for skifte og dette blir fakturert etter medgått tid.

START ONLINE-VURDERING

Har du problemer med å benytte online-vurdering kan du send en e-post til [email protected] med foto, størrelser og et telefonnr. vi kan nå deg på.