Blomqvist / Om Blomqvist / Ekspertise / Taksering

Om Blomqvist

Taksering

Brudekrone, Jens Pettersen Smith eller Smitt

Blomqvist utfører taksering for forsikring, salg og takst for skifte. Dersom bildet eller gjenstanden legges ut for salg hos oss, refunderer vi hele eller deler av taksthonoraret.

Forhåndsvurdering for salg på auksjon

Vi vurderer kostnadsfritt om et objekt kan omsettes hos oss eller ikke. Denne vurderingen inkluderer en prisantydning som avspeiler vår forventning til en tilslagspris. Endelig verdifastsettelse er inkludert i vårt auksjonshonorar.

Forsikringstakst

Taksten skal vise gjenkjøpsverdien. Den vil normalt ligge 25-30% over salgstaksten, avhenging av hvilke utfordringer som følger med å skaffe til veie det tapte objektet. Send forespørsel om forsikringstakst.

Takst i forbindelse med skifte

Takst for skifte brukes gjerne ved arveoppgjør og skal vise hva du kan forvente å få utbetalt netto ved salg av et objekt. Ved salg på auksjon vil denne taksten tilsvare minstepris med fradrag av vårt salær.

Priser

For forsikringstakst og takst i forbindelse med skifte, fakturerer vi for medgått tid. Hvis du ønsker å vite mer om taksering er du velkommen til å kontakt oss.