Blomqvist / Om Blomqvist / Ekspertise / Lån og kjøp av billedmateriell

Om Blomqvist

Lån og kjøp av billedmateriell

Bildefiler kan bestilles ved henvendelse til richard.jeffries@blomqvist.no. Ta kontakt for pristilbud.

For øvrig gjelder følgende:

Fotografiet skal kun benyttes til det avtalte formål og kun i den utstrekning som fremgår av avtalen. Opphavsmannens navn samt verkets tittel, navnet Blomqvist Kunsthandel AS og fotografens navn oppgis ved gjengivelse av fotografiet. Dersom fotografens navn ikke er kjent oppgis kun Blomqvist Kunsthandel AS. Likeså skal det opplyses om det dreier seg om utsnitt.

Kjøp i forbindelse med kommersielt bruk betales etter gjeldende satser. Beløpet faktureres etter at kontrakten er mottatt i retur i henhold til kjøpers opplysninger om hvilke fotografier som er benyttet. Kjøpet gjelder engangsbruk av pr. bilde dersom ikke annet er avtalt. Bruksvederlag skal betales hver gang et bilde publiseres på nytt.

Elektroniske eksemplarer på cd-rom skal destrueres eller slettes etter bruk. Kjøper er ansvarlig for at vilkårene for BONO overholdes. Kjøper er selv ansvarlig for å innhente de nødvendige tillatelser fra opphavsmannen og andre rettighetshavere. For spørsmål og eventuell tillatelse kontakt BONO.

Kjøper er ansvarlig for at samtlige av de ovennevnte vilkår overholdes.

Blomqvist Kunsthandel AS vil være svært takknemlig for å få tilsendt et eksemplar av eventuell publikasjon hvor fotografiet er i bruk, for å kunne dokumentere arkivets virkefelt.