Blomqvist / Nettauksjon / Om Blomqvist på nett / Moderne møbler og design / Keramiker Konrad Galaaen

Nettauksjon

Keramiker Konrad Galaaen

Keramiker Konrad Galaaen

Konrad Galaaen (1923-2004), norsk keramiker og designer, er en av flere norske formgivere som vi opplever en stadig økende interesse for.

I perioden 7.-15. oktober har vi en ny spesialauksjon på nett over flere av hans flotte arbeider.

Konrad Galaaen gikk både i malerklassen og på keramikklinjen på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. Allerede som student ble han lagt merke til og i 1947 vant han førstepremie i Porsgrund Porselænsfabriks konkurranse ved skolens keramikkavdeling.

Konkurransen ble en døråpner for Galaaen som ble ansatt ved Porsgrund Porselænsfabrik samme år. I 1952 tegnet han serviset Spire, en designklassiker som var i produksjon i mer enn 30 år. Spire kjennetegnes av det tynne "risporselenet" og de organiske formene. Fra ut på 1950-tallet arbeidet Galaaen alt mer med porselen og keramikk i en friere kunstnerisk retning. Han utførte en rekke monumentale offentlige utsmykninger, deriblant til Philipsbygget i Oslo (1959). 1962 fikk Galaaen gullmedalje på den internasjonale keramikkutstillingen i Prag for en stor relieffutsmykning i Chamotte. Galaaen sluttet ved Porsgrund Porselænsfabrik i 1990 etter 43 års tjeneste.

Til nettauksjonen...