Blomqvist / Nettauksjon / Om Blomqvist på nett / Kunst / Sigurd Winge - grafikk

Nettauksjon

Sigurd Winge - grafikk

Sigurd Winge - grafikk

Sigurd Winge var en av etterkrigstidens mest betydningsfulle kunstnere. Hans grafikk har et tydelig særpreg og personlighet, som blir ytterligere forsterket ved hans tekniske dyktighet og tidløse temaer.

Vår spesialauksjon 11.-19. oktober over Winges grafikk, viser et meget godt utvalg av hans produksjon, fra de tidlige koldnålsraderingene i svart/hvitt, via kombinasjonstrykk med etsning og akvatint, til fargelitografi. 

Sigurd Winge ble født i Hamburg i 1909. Da forholdene ble vanskelige i Tyskland mot slutten av første verdenskrig, flyttet familien til farens fødeby Kristiania. Her fikk han sin utdannelse på Statens Kunstakademi årene 1929-32, under Axel Revold. Winge var imidlertid mer opptatt av tysk ekspresjonisme enn Revolds Matisse-fundamenterte undervisning, og sammen med akademielevene Gert Jynge, Erling Enger, Bjarne Engebret og Olav Strømme med flere, debuterte han med utstillingen «De 11´s utstilling» på Kunstnerforbundet i mars 1933. Samme år debuterte han på Høstutstillingen. På denne tiden studerte han i Tyskland, og bildene hans viste tydelig inspirasjon fra tyske ekspresjonister som Kirchner og Nolde. 1933 var også året han lagde sine første grafiske arbeider. Møtet med Rolf Nesch som flyttet til Norge dette året, ble også viktig for ham, særlig for utviklingen av hans materialarbeider.

I 1940-årene begynte Winge med koldnålsraderinger. Han var en av få norske billedkunstnere som skildret krigens redsler rått, direkte og ekspressivt. Samtidig er bildene fra denne perioden fritatt fra tid og sted, ladet med symbolikk og allegorier. De er like aktuelle den dag i dag som da han laget dem.  

Winge fortsatte å jobbe med krigstematikken også etter freden i 1945, men i en roligere, mer klassisk stil, som blant annet kan sees i «Jagerfly» fra 1948. Dette bildet viser også en tematikk han jobbet med i ulike teknikker gjennom hele karrieren; mannen og kvinnen som søker beskyttelse hos hverandre mot truende omgivelser. 

I perioden 1953-69 jobbet Winge mye med fargelitografi og –serigrafi. Perioden er representert med litografiene "Varder", "Ikaros" og "Elskovslek" og serigrafiet "Absalon". 

Typisk for Winges grafikk er at det som regel er små opplag av hvert arbeide. Nummerering og opplagstall er også ofte mangelfull, og det er også usikkert om han faktisk har trykket det antall som opplagstallet viser. Han benyttet seg ofte av betegnelser som «Tiré par l’artiste», «Prøvetrykk» eller «Eget trykk» i stedet for nummerering. Trykkene kan ha kraftigere eller svakere preg, og papirkvaliteten på arbeidene han lagde under krigen, kan være ujevn, stripet eller brunt. Auksjonens arbeider viser imidlertid et meget representativt utvalg, med gjennomgående god tilstand og høy kvalitet med kraftige trykkfarger. Det er en sjeldenhet at så mange av Winges arbeider vises fram og tilbys for salg, og vi ønsker dere velkommen til å se dem hos oss i Lilleakerveien 14. 

Du finner auksjonen HER