Blomqvist / Nettauksjon / Om Blomqvist på nett / Antikviteter / Fra Nils Selmer Hauffs samling

Nettauksjon

Fra Nils Selmer Hauffs samling

Fra Nils Selmer Hauffs samling

Nils Selmer Hauff (1882-1963) hadde en lang karriere i norsk samfunnsliv. Den kunnskapsrike og ivrige samleren Hauff har derimot vært mindre kjent.

"Nils Selmer Hauff, født i Drøbak i 1882, norsk bokhandler. Begynte i Jacob Dybwads bokhandel i Kristiania og startet i 1911 egen bokhandel i Universitetsgaten. Hauff ble den første formann i Oslo Bokhandlerforening i 1920 og var siden formann i Den Norske Bokhandlerforening 1927–36 og 1946–50. Kjent samler og kunstvenn, en drivkraft bak reisingen av Holberg-monumentet i Oslo i 1939. Ble også viden berømt for plakaten han hengte opp på butikkvinduet frigjøringsdagen 8. mai 1945: «Stengt på grunn av glede»." 

Dette oppslaget fra Store Norske Leksikon gir oss selvsagt bare såvidt et inntrykk av Nils Selmer Hauffs (1882-1963) lange og kjente karriere i norsk samfunnsliv. Den kunnskapsrike og ivrige samleren Hauff har derimot vært mindre kjent, unntagen blant et mindre antall antikvitetshandlere og samlere. 

Fra 20.-30. juni pågår det en spesialauksjon over Nils Selmer Hauffs samling på Blomqvist Nettauksjon.

Over mange år bygget Hauff opp en samling av eldre glass, med hjelp fra gode kontakter i antikvitetshandelen, og fra andre samlere. Samlingen har vært nitidig katalogisert i et system der Hauffs egen nummerering er risset inn under bunnen på de fleste av auksjonens gjenstander. 

Det har også vært viktig for Hauff å ta vare på de historiske sammenhengene rundt de ulike gjenstandene; og i noen tilfeller er også de opprinnelige eierne som skjuler seg bak de ulike inskripsjonene blitt identifisert. Det er neppe tilfeldig at han også var en ivrig støttespiller for forskningsmiljøet rundt eldre norsk glass, og hans samling har vært mye brukt som referanser og eksempler i faglitteraturen – for eksempel kan mange av gjenstandene her finnes igjen i Ada Buch Polaks bøker om norsk glass. Mange av bestemmelsene og beskrivelsene av samlingen har vært gjort i samtaler mellom henne og Hauff.

Glass fra de norske glassverkene på 1700-tallet er et av de viktigste områdene i det norske kunsthåndverkets historie.  

Når samlere snakker om «eldre glass» i norsk sammenheng, mener de som regel norske glass som er laget fra 1741, da den aller første produksjonen på Nøstetangen ved Hokksund startet, og frem til midten av 1800-tallet, da Hadelands glassverk startet opp i sin mer moderne form. De fleste samlere av «eldre glass» avgrenser altså samlervirksomheten tidsmessig til hundreårsperioden mellom midten av 1700-tallet og midten av 1800-tallet. Dette er også typisk for Hauffs samling.

Interessen for eldre glass tok seg betydelig opp ved 1900-tallets begynnelse, da både museene og årvåkne samlere begynte å bygge opp imponerende samlinger. Christiania Glasmagasin, som på denne tiden var eid av familien Berg, arrangerte en viktig utstilling på Norsk Folkemuseum i 1899  –  dette må regnes som et startskudd for den fornyede interessen for norsk glass, spesielt på grunn av katalogen som fulgte utstillingen. Senere fulgte forskere som Henrik Grevenor og Ada Buch Polak opp dette arbeidet, og deres forskning er fremdeles det viktigste vitenskapelige grunnlaget for dagens samlervirksomhet. 

Nils Selmer Hauff var en meget sentral person i dette fremvoksende samler- og forskermiljøet.

Norge er heldig stilt ved at det finnes noe opprinnelig kildemateriale fra glassverkene: Det å ha bevart for eksempel Nøstetangens modellbok  –  «Weyses katalog» fra 1763  –  med mer enn 250 tegninger, har vært en fantastisk ressurs for forskere og samlere.

Så langt det har vært praktisk mulig, er Hauffs rekkefølge og systematikk beholdt og komplettert, og det er tatt med så mange litteraturhenvisninger, sitater og tilleggsopplysninger fra samleren som mulig - det er utelatt svært lite informasjon fra samleren. Av den grunn vil beskrivelsene være noe mer omfattende enn det som er vanlig i våre kataloger, og trolig også mer egnet for diskusjon, ettersom det i vår tid har kommet frem store mengder av ny informasjon om norsk glassproduksjon. 

Har du glass du ønsker å få vurdert eller solgt?

Da er du velkommen til å sende en e-post til vår seniorekspert Trond Schøning.