Blomqvist / Nettauksjon / Hvordan kjøper du på Nettauksjon? / Kjøpsbetingelser

Nettauksjon

Kjøpsbetingelser

Ved inngivelse av bud på Blomqvist Nettauksjon, www.blomqvist.no, aksepterer budgiver følgende vilkår som bindende for seg:

IDENTIFIKASJON AV BUDGIVER
Budgiver skal ved første gangs bud identifisere seg ved å oppgi følgende: 
1. E-postadresse og et valgt passord 
2. Personalia 
3. Trykk ”Registrer deg” og du vil få denne meldingen: Kontoen din er opprettet. En e-post vil bli sendt til den spesifiserte e-postadressen. Du må følge instruksjonene i denne e-posten for å aktivere kontoen din. 
4. Lese og godta betingelsene for å handle hos Blomqvist Nettauksjon og Blomqvists personvernerklæring. 
5. Registrere et betalingskortnummer. Opplysningene skal kun registreres denne ene gangen. Dersom du glemmer å betale innen 48 timer etter at du har mottatt bekreftelse på tilslaget på din e-post, gir dette oss autorisasjon til å autobetale for deg og belaste det kortet du registrerte hos Blomqvist. Du kan sette ned tiden for autotrekk på ”Min side” hvis du ønsker det.

OBJEKTETS TILSTAND 
Gjenstander som blir solgt ved Blomqvist Nettauksjon er normalt av noe alder. Kjøper oppfordres derfor til selv å undersøke objektet før de byr. Alle objekter kan besiktiges under aktiv auksjon i våre lokaler i Rolfsbuktveien 4 e-f, Fornebu.
Kjøper bærer selv risikoen for å ha undersøkt objektets tilstand. Som hovedregel er ikke objektets tilstand detaljert beskrevet av Blomqvist Nettauksjon. I de tilfeller hvor det er åpenbare skader/mangler vil disse være beskrevet under ”Merknad” på objektsvisningen.
Hvis eksempelvis et maleri er dublert og dette ikke er nevnt i teksten, gir dette ikke grunnlag for kjøpsrettslige krav. På forespørsel kan Blomqvist Nettauksjon gi rapport om skader, reparasjoner og generell tilstand på objektet.
Budgivere gjøres spesielt oppmerksom på at papirarbeider (eksempelvis grafikk, tegning mm) med laveste vurdering kr 12.000,- og under, ikke rutinemessig blir tatt ut av rammen for undersøkelse. Budgivere bør være klar over den alminnelige risiko knyttet til at innramming ikke nødvendigvis er fagmessig utført uten at dette er synbart ved ytre inspeksjon, og at bildet også kan være oppbevart uforsiktig. For de papirarbeider som er åpnet, vil de viktigste feil og skader være angitt uten at opplysningene kan anses uttømmende.
Illustrasjonene er kun til identifikasjon og kan ikke brukes til vurdering av objektenes tilstand når det gjelder fargegjengivelse, reparasjoner, skader etc.
For smykker er steinvekter og angitte kvaliteter som regel omtrentlige. Blomqvist Nettauksjon kan ikke garantere deres riktighet, særlig der bedømmelsen er basert på innfattede steiner. Der takster finnes er disse opplysningene tatt hensyn til, men disse opplysningene garanteres ikke av Blomqvist Nettauksjon.
 
MANGLER/REKLAMASJONER
Kjøper oppfordres til å meddele eventuelle reklamasjoner til Blomqvist Nettauksjon innen 30 dager etter auksjonen. Blir det ført tilstrekkelig bevis for at objektet har en mangel som kjøper i forhold til ovenstående kan påberope seg som grunnlag for heving, vil Blomqvist la salget gå om igjen mot tilbakelevering av gjenstanden i samme stand som den var før levering. Blomqvist Nettauksjons ansvar er i et hvert tilfelle begrenset til tilbakebetaling av tilslagsbeløpet samt provisjon og omkostninger. Vi svarer således ikke for direkte eller indirekte tap som kjøperen måtte være påført som en følge av at gjenstanden var mangelfull.

BUD/ANGRERETT
Bud er bindende. Vi gjør oppmerksom på at auksjon på nett av kunst, antikviteter og brukte gjenstander ikke omfattes av angrerettsloven. Det er derfor ingen angrerett. 
 
BETALING/BETALINGSVILKÅR
Objektet må betales med Visa eller MasterCard, innen 48 timer etter at tilslaget er bekreftet av Blomqvist Nettauksjon. Etter 48 timer vil beløpet automatisk trekkes fra kortet du har registrert på din profil. Du kan sette ned tiden for autotrekk på ”Min side” hvis du ønsker det
 
HENTING
Når du har fått tilslaget på et objekt på nettauksjon, skal objektet hentes i Blomqvist Nettauksjons lokaler i Rolfsbuktveien 4 e-f, senest en uke etter avsluttet auksjon. Sendes en annen person eller et transportfirma for å hente et kjøpt objekt, skal det fremvises ID og en fullmakt fra kjøper.
Er objektet ikke hentet innen en uke etter avsluttet auksjon vil du få et varsel om at lagerleie vil påløpe og du vil kort etter dette bli belastet med kr 140 i lagerleie pr påbegynt uke. Hvis objektet fremdeles ikke er hentet innen en måned etter avsluttet auksjon kan Blomqvist selge objektet til høystbydende for å dekke lagerkostnader, eller gi objektet til en veldedig organisasjon eller sende det til makulering.

POSTFORSENDELSE.

Alle henvendelser om postforsendelse skal rettes til: [email protected] 

Mange objekter kan sendes i posten. Disse objektene er merket med posthorn. På grunn av fare for skade ved postforsendelse kan ikke alle objekter sendes på denne måten. Dersom det er mulig for et objekt å bli sendt i posten, vil dette stå oppført med gjeldende pris på hvert enkelt objekt. For raskest mulig forsendelse, anbefaler vi å bestille postforsendelse samtidig som du betaler for objektet ditt. Du kan også bestille og betale postforsendelse fra ”Min side” etter at du har betalt objektet, men da må noe lengre leveringstid påregnes. Når det gjelder kunst med glass, har vi funnet frem til en eske som gjør det mulig å sende dette trygt. Har du øvrige spørsmål, kan du kontakte [email protected]

Prisene som oppgis er for postforsendelse innen Norge. For forsendelse til utlandet kan prisen være høyere. Ta kontakt med [email protected] før du bestiller postforsendelse til utlandet.

TRANSPORT

Dersom du ønsker å arrangere henting/transport, gjøres dette på eget initiativ med en ekstern leverandør.

Blomqvist kan sette deg i forbindelse med firmaer som ordner levering, pakking, forsikring og forsendelse over hele verden.

Fremvisning av ID og en fullmakt fra kjøper kreves ved bruk av transportør.

 
EKSPORT
Blomqvist Nettauksjon gjør oppmerksom på at det kreves eksporttillatelse for gjenstander som omfattes av kulturminneloven av 5. juni 1978 nr. 50 med endringer senest 3. mars 2000 nr. 14. Blomqvist Nettauksjon kan være behjelpelig med eksportsøknader. Kostnader fra institusjonene i forbindelse med dette vil bli lagt til kjøpesummen.