Blomqvist / Kunsthandel / Vinterens Moderne 2011 / Ekeland, Arne - Løsrivelse 1935

Objektnummer: 38632-2
Katalognummer: 81

Arne Ekeland

Eidsvold 1908 - d.sst. 1994

Gi forhåndsbud

Det er nå for sent å legge forhåndsbud via vår hjemmeside, ring oss på +47 22 70 87 70 .
English description

Beskrivelse

"Løsrivelse" 1935


Olje på lerret, 150x125
Signert og datert oppe til høyre: A Ekeland 35

LITTERATUR Øyvind Storm Bjerke: "Arne Ekeland" Norsk Kunstnerleksikon bind 1 1981, side 552-557
Øyvind Storm Bjerke, Arne Ekeland, Rogaland Kunstmuseum 1997

"Arne Ekeland ble født på Bøn 14. august 1908. Hans fødested er ikke uten betydning for kunstnerens livsbane. Ekeland følte livet igjennom en sterk tilhørighet til stedet og det sosiale miljø" Bjerke 1997, side 26

Ekeland er autodidakt med unntak av et kort opphold som hospitant under Axel Revold ved akademiet i Oslo høsten 1926. Han deltok første gang på Høstutstillingen i 1930, men det var først i 1934 at publikum ble oppmerksom på hans kunst. Blant annet kjøpte Nasjonallgalleriet sitt første maleri dette året "Vi arbeidsølse", og allerede året etter kjøpte de sitt andre maleri. Ekelands virkelig store gjennombrudd kom med utstillingen i Kunstnernes Hus våren 1940. Utstillingen inneholdt ca 125 malerier hvorav Ekeland solgte nærmere 60 bilder på åpningen. Under krigen hadde Ekeland jevnlig kontakt med Reidar Aulie. Det er da også nesten bare Ekeland og Aulie som har tatt opp krigen som et sentralt tema i deres kunst under den andre verdenskrigen. I 1949 reiste Ekeland til Sovjetunionen og kom der i kontakt med sosialrealismen. Storm Bjerke skriver om Ekelands opphold i Sovjetunionen: "Ekeland påla seg selv å utprøve den sosialistiske realismens teori. Folket var ikke modent for den mer avanserte kunsten han hittil hadde representert, og nå skulle forståligheten settes i høysetet." Storm Bjerke 1979 side 31
Ekeland blir i 1958 tildelt Statens Kunsterlønn. I 1963 holdt han sin andre store utstilling i Kunstnernes Hus. Han presenterer oss her for første gang for den stilen han selv betegnet som "tannhjulstilen". I 1966 reiste Ekeland til Kina og ble svært begeistret for det han så der og fikk en fornyet tro på kommunismen, noe vi også kan se på hans malerier etter hans tilbakekomst. Ekeland representerte Norge på Biennalen i Venezia i 1972. «I 1980 fikk han St. Olavs Orden, ridder av 1. klasse et uttrykk for at samfunnsstormen nå var å anse som en av bærebjelkene i landets kulturliv." Storm Bjerke 1979 side 31


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Vurdering
250 000 - 300 000 NOK
26 483 - 31 779 EUR
22 986 - 27 583 GBP
29 590 - 35 508 USD

Tilslag 320000

X

Tips en venn!

Arne Ekeland
" Eidsvold 1908 - d.sst. 1994"

Informer en venn om dette objektet