Blomqvist / Kunsthandel / Samtid & Moderne / Rose, Knut - Håkon Bs kål 1985

Objektnummer: 43735-2
Katalognummer: 8
Utstilt TORDENSKIOLDS GATE 5
Avsluttet 15.10.2019

Knut Rose

Trondheim 1936 - Oslo 2002

Gi forhåndsbud

Det er nå for sent å legge forhåndsbud via vår hjemmeside, ring oss på +47 22 70 87 70 .
English description

Beskrivelse

"Håkon Bs kål" 1985


Olje på lerret, 145 x 195 cm
Signert nede til høyre: Knut Rose

Signert, datert og titulert verso
CMB 85.4

UTSTILT
"Udøpt gruppe" Galleri F15, Moss 1985, kat 53

LITTERATUR
Cecilie Malm Brundtland: Fra flukt til konfrontasjon, Et bidrag til forståelse av Knut Roses Billedverden med hovedvekt på perioden 1973-1994, upublisert magistergradsavhandling, Oslo 1995, kat.nr CMB 85.4
Cecilie Malm Brundtland: "På flukt i strid mot forsoning Knut Rose", Oslo 1997

"Helt fra den menneskelige figur brøt gjennom rundt 1970 var Knut Rose trofast mot sin egen billedverden. Hans malerier kjennetegnes av innkapslete skikkelser i en atmosfære preget av uro, angst og usikkerhet. Her er ingen gitte meninger eller forståelige hendelser. Snarere preges bildene av det uforklarlige og forvirrende. Her lever paradokser og ironi, skjønnhet og uhygge side om side. I en verden av selvransakelse tjener det absurde som redskap." Malm Brundtland

Knut Rose står som en markant eksponent for det eksistensielle etterkrigsmaleri i Norge. Tematikken i hans billedverden er knyttet til mennesket og ulike mellommenneskelige relasjoner. Med en blanding av malerisk skjønnhet og dramatisk uhygge fremstår bildene som sinnbilder for menneskets søken og erkjennelse. Knut Rose var en meget synlig og sentral kunster på den norske kunstarena gjennom 1970-årene. Han var festspillutstiller i Bergen 1978 og Norges representant på Biennalen i Venezia 1981. Han er representert i en rekke norske museer og samlinger. Rose var viseformann i UKS 1964-65 og medlem av Nasjonalgalleriets styre 1978-81. Ved Kunstakademiet, der han var professor 1973-83 og rektor 1977-80, kom han til å få stor betydning for mange yngre malere. Etter at han gikk av som professor, trakk han seg tilbake og konsentrerte sine krefter om det å male.


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Vurdering
200 000 - 250 000 NOK
21 186 - 26 483 EUR
18 389 - 22 986 GBP
23 672 - 29 590 USD

Tilslag 150000

X

Tips en venn!

Knut Rose
" Trondheim 1936 - Oslo 2002"

Informer en venn om dette objektet