Blomqvist / Kunsthandel / Samtid & Moderne / Ekeland, Arne - Appell

Objektnummer: 43195-3
Katalognummer: 70
Utstilt TORDENSKIOLDS GATE 5
Avsluttet 19.03.2019

Arne Ekeland

Eidsvold 1908 - d. sst. 1994

Gi forhåndsbud

Det er nå for sent å legge forhåndsbud via vår hjemmeside, ring oss på +47 22 70 87 70 .
English description

Beskrivelse

"Appell"


Olje på lerret, 90 x 100 cm
Signert nede til venstre: Arne Ekeland

Titulert på etikett verso: Appell

LITTERATUR
Øyvind Storm Bjerke, "Arne Ekeland", Norsk Kunstnerleksikon, 1982-86. I-IV, side 552-557
Øyvind Storm Bjerke, "Arne Ekeland", Rogaland Kunstmuseum 1997

"Arne Ekeland ble født på Bøn 14. august 1908. Hans fødested er ikke uten betydning for kunstnerens livsbane. Ekeland følte livet igjennom en sterk tilhørighet til stedet og det sosiale miljø." Storm Bjerke 1997 side 26

Ekeland er autodidakt med unntak av et kort opphold som hospitant under Axel Revold ved akademiet i Oslo høsten 1926. Han deltok første gang på Høstutstillingen i 1930, men det var først i 1934 at publikum ble oppmerksom på hans kunst. Nasjonalgalleriet kjøpte sitt første maleri dette året med tittel "Vi arbeidsløse" og allerede året etter kjøpte museet sitt andre verk. Ekelands virkelig store gjennombrudd kom med utstillingen i Kunstnernes Hus våren 1940. Utstillingen inneholdt ca. 125 malerier hvorav han solgte nærmere 60 bilder på åpningen. Under krigen hadde Ekeland jevnlig kontakt med Reidar Aulie. Det er nesten bare Ekeland og Aulie som har tatt opp krigen som et sentralt tema i sin kunst under krigen. I 1949 reiste Ekeland til Sovjetunionen og kom der i kontakt med sosialrealismen. Bjerke skriver om Ekelands opphold i Sovjetunionen: "Ekeland påla seg selv å utprøve den sosialistiske realismens teori. Folket var ikke modent for den mer avanserte kunsten han hittil hadde representert, og nå skulle forståeligheten settes i høysetet." Storm Bjerke 1997 side 31

Ekeland blir i 1958 tildelt Statens Kunstnerlønn. I 1963 holdt han sin andre store utstilling i Kunstnernes Hus, han presenterer oss her for første gang for den stilen han selv betegnet "tannhjulstilen". I 1966 reiste Ekeland til Kina og ble svært begeistret for det han så der og fikk en fornyet tro på kommunismen, noe vi kan se på hans malerier etter hans tilbakekomst. Ekeland representerte Norge på Biennalen i Venezia i 1972. «I 1980 fikk han St. Olavs Orden, ridder av 1. klasse som et uttrykk for at samfunnsstormen nå var å anse som en av bærebjelkene i landets kulturliv." Storm Bjerke 1997 side 31


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Vurdering
150 000 - 180 000 NOK
15 890 - 19 067 EUR
13 792 - 16 550 GBP
17 754 - 21 305 USD

Usolgt
X

Tips en venn!

Arne Ekeland
" Eidsvold 1908 - d. sst. 1994"

Informer en venn om dette objektet