Blomqvist / Kunsthandel / Moderne, Klassisk & Munch

Kunsthandel

Search direct after an object
Auksjon: tirsdag 23. mai 2017 kl 18.00

INNLEVERING PÅGÅR Moderne, Klassisk & Munch

Innlevering pågår! Vi tar nå imot eksklusive topparbeider av moderne og klassisk kunst fra Edvard Munch og andre betydningsfulle kunstnere.

Vi søker blant andre:

Knud Baade /Harriet Backer / Peder Balke / Ragnhild Beichmann / Anna-Eva Bergman / Hanne Borchgrevink / Marc Chagall / JC Dahl / Olivier Debré / Mathilde Dietrichson / JF Eckersberg / Ludvig Eikaas / Arne Ekeland / Axel Ender / Thv Erichsen / Thomas Fearnley / Kai Fjell  / Hans F. Gude  / Gunnar S. Gundersen / Else Hagen / Frida Hansen / Lars Hertervig / Hans Heyerdahl / Tor Hoff / Ludvig Karsten / Arne Kavli / Ragnhild Keyser / Theodor Kittelsen / Chr Krohg / Oda Krohg / Xan Krohn / Henrik Lund / Marie Løkke / Joan Miró /Edvard Munch / Gerhard Munthe / Rolf Nesch / Amaldus Nielsen / Asta Nørregaard  / Eilif Peterssen / Pablo Picasso / Johs Rian / Hannah Ryggen / Elisabeth Sinding / Chr Skredsvig  / Harald Sohlberg / Aage Storstein / Henrik Sørensen / Odd Tandberg / Aase Texmon Rygh / Frits Thaulow / Adolph Tidemand / Charlotte Wankel / Andy Warhol / Erik Werenskiold / Sofie Thomesen Werenskiold / Oluf Wold-Torne

Ta gjerne kontakt med en av våre eksperter for en verdivurdering

Birgitte Chr. Schiøth 22 70 87 89 / birgitte@blomqvist.no

Erlend Hammer 22 70 87 75 / erlend@blomqvist.no

Elisabeth Vik Forsberg 22 70 87 86 / elisabeth@blomqvist.no

Knut Forsberg 22 70 87 82 / knut@blomqvist.no

Innleveringsfrist 18. april

Bilder fra auksjonen