Blomqvist / Kunsthandel / Blomqvist 150 år Jubileumsauksjon / Sohlberg, Harald - Havfruen 1897

Objektnummer: 43971-1
Katalognummer: 21
Utstilt TORDENSKIOLDS GATE 5
Avsluttet 20.10.2020

Harald Sohlberg

Christiania 1869 - Oslo 1935

Gi forhåndsbud

Det er nå for sent å legge forhåndsbud via vår hjemmeside, ring oss på +47 22 70 87 70 .
English description

Beskrivelse

"Havfruen" 1897


Olje på lerret, 46,5 x 54,5 cm

Signert og datert nede til høyre: Sohlberg 97

Stenseng nr 128

PROVENIENS
Arv innad i familien

UTSTILT
"Midsummer Night. Harald Sohlberg: A Norwegian Landscape Painter" Museum Wiesbaden, Tyskland 2019
"Harald Sohlberg - Painting Norway" Dulwich Picture Gallery, London 2019
«Uendelige landskap», Nasjonalmuseet, 2018-2019 kat. 22
«Ocean Imaginings» Musee d'Art Moderne Andre Malraux, MuMa Le Havre 2018
«Impression du Nord. La peinture Scandinave, 1800-1915» Fondation de l'Hermitage, Lausanne 2005
«Landscapes of the Mind», New York National Academy of Design 1995-1996
«Harald Sohlbergs Minneutstilling», Kunstnernes Hus, Oslo 1936 kat. 90

LITTERATUR
Stenseng, Arne "Harald Sohlberg" Oslo 1963
Bjerke, Øivind Storm "Harald Sohlberg - Ensomhetens maler" Oslo 1991
Guleng, Mai Britt (red) "Harald Sohlberg, uendelige landskap" Nasjonalmuseet, Oslo 2018 avbildet fig 70 side 123

Sohlbergs havfruemotiver har aldri tidligere vært presentert i markedet, og det er med stor glede at vi kan presentere to av disse i denne auksjonen. Sohlberg er blant våre absolutt mest presenterte kunstnere i internasjonal sammenheng de seneste årene, med blant annet også meget sterke resultater i det internasjonale kunstmarkedet. Det er etter hvert begrenset med malerier av kunstneren tilgjengelig i markedet; de fleste befinner seg nå i enten offentlige og private samlinger med særlig fokus på Harald Sohlberg.

Sohlberg arbeidet med havfruemotivet over en periode på nesten ti år, og utførte alt i alt tre versjoner i olje, samt en rekke skisser på papir. Interessen for havfruen som figur er helt i tråd med 1890-tallets symbolistiske tendens og kan fremstå som utypisk for Sohlbergs mer kjente naturromantiske skildringer, selv om det også finnes et betydelig element av symbolisme også i mange av disse.

Professor i kunsthistorie Øivind Storm Bjerke har beskrevet Sohlbergs arbeid med havfruen som nært beslektet med Munchs "Madonna", og de to kunstnerne korresponderte sågar om nettopp havfruemotivet. For Sohlberg forbandt motivet i følge Storm Bjerke «kjærlighet og driftsliv [med] fødsel og død».

For Sohlberg var havfruen et motiv velegnet til å uttrykke ungdommelige drifter, skildret med et åpenbart skrekkblandet begjær. Kvinnen i de tidlige skissene ser ut til å ha kunnet ha et forelegg i en faktisk person, av noe høyere alder. Etter hvert som årene går blir Sohlbergs fremstilling av havfruen stadig yngre og vakrere.

De to versjonene av Havfruen er malt med ca ett års mellomrom og i relativt betydelig forskjellig utførelse. Det store maleriet fra 1897 er tynt malt, med en vakkert gjennomarbeidet fremstilling av vannet og himmelen med det glødende nattelyset vi kjenner så godt igjen fra andre av kunstnerens malerier, som eksempelvis «Andante» og ikke minst «Måneskinn ved havet» fra henholdsvis 1908 og 1907. I «Havfruen» går speilingen av måneskinnet inn som en slags glorie over kvinnefiguren, mens også stjernene speiles i vannet der ute mot horisonten. Sohlberg kombinerer med andre ord i dette maleriet den daværende interessen for et mytologisk og symbolistisk motiv, samtidig som utførelsen av naturelementene peker frem mot kunstnerens senere, mer renskårne natursymbolisme, både slik vi kjenner den fra de mange havmotivene fra Vestfold, men også fra «Vinternatt i fjellene».

I den mindre versjonen av motivet fra året etter er hele motivet fremdeles tilstede, i en langt mer «ekspressiv», men like fullt svært stemningsfull gjennomførelse. Særlig er selve havfruen nærmest fullstendig abstrahert. Vi skimter så vidt håret, ellers er kroppen i tykt påført maling i lys beige, nesten mot okergult i konturene. Stjernene er bare så vidt synlig på himmelen, som større, nesten grovt påførte «flekker» mens månen på sin side er knallgul, uten det mer realistiske blåskjæret som finnes i en den store utgaven. Ulikhetene og likhetene mellom disse to maleriene er illustrerende for kunstnerens tydelig varierte innfallsvinkler til interessen for havfruen som motiv – altså både som et symbol og som en anledning til å utforske maleriske forskjeller.

For en utførlig presentasjon av Sohlbergs mange skisser til og gjengivelser av dette motivet, vises det for øvrig til Nasjonalmuseets katalog «Harald Sohlberg. Uendelige landskap» side 190-199


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Vurdering
5 000 000 - 6 000 000 NOK
529 650 - 635 580 EUR
459 720 - 551 664 GBP
591 800 - 710 160 USD

Usolgt
X

Tips en venn!

Harald Sohlberg
" Christiania 1869 - Oslo 1935"

Informer en venn om dette objektet