Blomqvist / Kunsthandel / Blomqvist 150 år Jubileumsauksjon / Rygh, Aase Texmon - Volta 1975 (1995/96)

Objektnummer: 44059-1
Katalognummer: 38
Utstilt TORDENSKIOLDS GATE 5
Avslutter 20.10.2020

Aase Texmon Rygh

Langhamn, Troms 1925 - Oslo 2019

Gi forhåndsbud

Vurdering 370 000 - 400 000 NOK
Registrer for live-bidding
Registrer forhåndsbud
Registrer telefonbud
English description

Beskrivelse

"Volta" 1975 (1995/96)


Bronse, H 41 cm, B 43 cm, D 18 cm

Opplag 6

PROVENIENS
Privat samling, Oslo

"Volta" (stor bronse) Henie Onstads Kunstsamling, Storm Bjerke kat 88
Tre eksemparer i gips. Tre eksemplarer i hvit polyester hvorav et eksemplar tilhører Trondhjems Kunstforening

UTSTILT
"Aase Texmon Rygh", retrospektiv utstilling, Henie-Onstad kunstsenter 1992 , en stor og et eksemplar av en liten "Volta" utstilt
"Aase Texmon Rygh. Modernisme for alltid!" Nasjonalmuseet 2014

LITTERATUR
Øivind Storm Bjerke "Aase Texmon Rygh" 1992, eksemplar avbildet side 100 og 102
Øivind Storm Bjerke "Aase Texmon Rygh" 2010, kat. 79

Bronseskulpturene er laget i tidsrommet fra 1975 til 2000-tallet.

Hovedformen danner en U sett fra den ene siden. Formen dreies 90 grader og tenker man seg båndformen dobbelt og satt sammen, ville den ha dannet et møbiusbånd. Skulpturen kan karakteriseres som et fragment av et slikt bånd og peker med det fremover mot de senere variasjonene over dette temaet. I de tidlige variantene er de brede kantene riflete og de smale glatte, og slik markerer formens ulike sider. I en senere variant er formen glattet helt ut og smalnet av slik at skulpturen nærmest oppleves som en tynn plate som langsomt dreier seg. Denne varianten er støpt i bronse og patinert svart slik at det myndige og ikoniske aspektet ved den blir ytterligere understreket.

Når man betrakter "Volta", kan man fornemme at kunstneren søker seg mot en skulptur som ikke bare forholder seg til formproblemer og prinsipper, men som i seg selv er et meditasjonsobjekt. Innenfor en slik tankeverden kan formen aldri reduseres til et tomt tegn, men vil alltid være ladet med betydning.
Storm Bjerke side 104, 105

Nasjonalmuseet har et eksemplar i samlingen. Det finnes også et eksemplar i Erling Neby Collection.


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Vurdering
370 000 - 400 000 NOK
39 194 - 42 372 EUR
34 019 - 36 778 GBP
43 793 - 47 344 USD

Bestill besiktigelsesrapport / Condition report enquiries Bestill
X

Tips en venn!

Aase Texmon Rygh
" Langhamn, Troms 1925 - Oslo 2019"

Informer en venn om dette objektet