Blomqvist / Kunsthandel / Blomqvist 150 år Jubileumsauksjon / Gude, Hans Fredrik - Aftenro i en norsk uthavn 1862

Objektnummer: 43980-1
Katalognummer: 34
Utstilt TORDENSKIOLDS GATE 5
Avsluttet 20.10.2020

Hans Fredrik Gude

Christiania 1825 - Berlin 1903

Gi forhåndsbud

Det er nå for sent å legge forhåndsbud via vår hjemmeside, ring oss på +47 22 70 87 70 .
English description

Beskrivelse

"Aftenro i en norsk uthavn" 1862


Olje på lerret, 180 x 258 cm
Signert og datert nede til høyre: HF Gude 1862

Haverkamp nr 360

PROVENIENS
David Carnegie Sr. Collection, Balquhidderr, Perthshire, (D. Carnegie & Co. Götenborg, Sverige)
Den britiske ambassade i Berlin
Galeri Paffrath, Düsseldorf
Omell Galleries, London, ca 1970
Dr. Knut Kolle -1989-
Edgar Haugen jr.

UTSTILT
Verdensutstillingen, London 1862 (to medaljer)
Weltausstellung, Wien 1873

LITTERATUR
Dietrichson, Lorentz "Af Hans Gudes liv og Værker", 1898
Malmanger, Magne "Norsk malerkunst. Fra klassisisme til tidlig realisme", Oslo 1981
Haverkamp, Frode E. "Hans Gude 1825-1903, Oeuvre-katalog", upublisert magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1982, kat. 101

I følge Lorentz Dietrichson: "i 1862 udstillede han saa ved Verdensudstillingen i London det største Billede, han endu havde malet, det 9 fot brede "Aftenro i en norsk Udhavn", inkjøbt af Mr. Carnegie,..." L.D. side XLI og Haverkamp side 93-94: Ny Illustrerad Tidning, Sth. 1869 17.7. nr. 29 p. 227. (L. Dietrichson): "Den största tafla Gude någonsin målat, var den 9 fot breda "Aftenro i en norsk Udhavn", med grupper af fiskarfolk, samlade på en brygga, böljorna i skvalp och aftonhimlens ljus reflekterad i sjön, under det ett ramponeradt skepp bogseras inn i hamnen. Det exponerades på Londoner-expositionen 1862 och inköptes af Mr. Carnegie."

Gudes interesse for kystmiljø og skipsfart tiltok på 1860-tallet. Før var hans hovedtema fjell og folkeliv, som Magne Malmanger sier: "I yngre år var han blant dem som søkte å gjøre sine bilder til hva jeg har kalt metaforer for Norge. Men mot slutten av oppholdet i Düsseldorf, og enda mer i tiden som fulgte, ble hans maleri i tiltagende grad saklig, i den forstand at det rettet seg utelukkende mot naturens rent visuelle fremtreden." Malmanger side 106

Dette "saklige" og realistiske ble næret av at han også selv investerte i skipsfart, han ble deleier først i briggen "Hans Gude" i 1862, og senere i et større skip. Det var en polaritet? hos kunstnerne mellom de som dro til Italia, som noe hånlig ble kalt søtladne romantikere som gjerne la bibelske scener til italienske landskap, selv om Jesus og Maria vitterlig aldri kom til Italia. Mot disse stod de som ville vise den nordiske natur, og som så mening i å skildre samtidens mennesker i sitt daglige virke. Gudes kystbilder er av den art, han ville lage stor kunst av det han virkelig så. Han studerte naturen, solens brytning i sjøen, fargene i hver skygge, bølgene, stormen, skyene og solen. Fiskere og folkeliv ved sjøen, seil og skipskonstruksjoner.

Fra Gudes skissebøker i Nasjonalmuset ser vi at han var på Nøtterøy og Bolærne, ved Langesund og Kragerø samt litt lenger syd på Sørlandskysten i 1862. Allikevel kan vi ikke peke på et geografisk motiv i dette bildet, her har Gude samlet landskapet til å passe inn i hans eget motiv.


This text is automatically translated by Google, and Blomqvist does not guarantee that the translation is correct and can not be hold responsible for any action based on the translation.

Vurdering
2 000 000 - 2 500 000 NOK
211 860 - 264 825 EUR
183 888 - 229 860 GBP
236 720 - 295 900 USD

Usolgt
X

Tips en venn!

Hans Fredrik Gude
" Christiania 1825 - Berlin 1903"

Informer en venn om dette objektet